BLOG POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE NAKAZÓW ZAPŁATY

2016-01-18

Nowości na rynku windykacyjnym w 2015 i 2016 roku

autor Radosław Owczarkowski

Mija rok naszej działalności. Kolejny rok doświadczeń w sprawach związanych z nakazami zapłaty, kolejny rok obserwacji rynku wierzytelności i rynku windykacji. To jest dobry moment na kilka ogólnych uwag oraz krótkie podsumowanie, a także uwypuklenie tendencji. Mamy solidną bazę porównawczą, bo w ciągu roku otrzymujemy kilkaset spraw, z których większość obejmuje wydany przez sąd nakaz […]

Cały wpis

2016-01-18

Nakaz Zapłaty – krok po kroku

autor Radosław Owczarkowski

Pomagamy dłużnikom wygrać z windykacją Pomagamy takim ludziom jak Ty. Pomagamy dłużnikom w różnych sytuacjach, by zmierzyli się jak równy z równym z machiną windykacji korporacyjnej i bankowej. Z naszej strony możesz liczyć na obiektywną analizę sprawy, na pomoc, na wyjaśnienie zagadnień związanych z windykacją. Działamy tylko i wyłącznie na rzecz naszych klientów – dłużników […]

Cały wpis

2016-01-08

Czy tylko przedawnienie uratuje cię przed nakazem zapłaty?

autor Radosław Owczarkowski

Obserwacje rynku wierzytelności prowadzą do wniosku, że pojawia się na nim coraz więcej funduszy inwestycyjnych typu NSFIZ (Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty). Fundusze te inwestują głównie w wierzytelności wystawiane na sprzedaż przez banki. Jakiego typu wierzytelności pozbywają się banki – nie trudno się domyślić. Są to wierzytelności, których bank po prostu nie potrafił wyegzekwować od […]

Cały wpis

2016-01-05

UNWW – krok po kroku

autor Radosław Owczarkowski

Prowadzimy sprawy o UNWW UNWW, czyli ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, było stosowane przez banki głównie w latach 2005 – 2010. Chodziło o to, żeby proponować kredyty ludziom, którzy nie mieli żadnego wkładu własnego. Ubezpieczenie tego brakującego wkładu było wówczas akceptowaną przez KNF formą obejścia wymogu posiadania minimalnego wkładu własnego. Umów zawierających ubezpieczenie NWW podpisano w […]

Cały wpis

2016-01-02

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

autor Radosław Owczarkowski

Nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym są najczęściej wydawanymi nakazami zapłaty. Ich zaletą jest dużo szybszy tryb postępowania w porównaniu do postępowania zwykłego. W zależności od sądu, do którego trafia pozew, nakaz zapłaty może być wydany w ciągi nawet 1 tygodnia w sądach niewielkich takich jak np. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, do nawet 2 miesięcy w […]

Cały wpis


Facebook