BLOG POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE NAKAZÓW ZAPŁATY

2016-02-10

Bank wystąpi o nakaz zapłaty. BTE przeszedł do historii

autor Radosław Owczarkowski

Czym jest BTE? To bankowy tytuł egzekucyjny. Czyli co takiego dokładnie? To dokument, który służył bankom do szybkiej windykacji należności związanych z niespłacanymi kredytami. Banki mogły bez wizyty w sądzie i bez nakazu zapłaty kierować sprawy do komorników po uprzednim uzyskaniu jedynie klauzuli wykonalności na wystawione przez siebie BTE. W zeszłym roku w kwietniu możliwość […]

Cały wpis

2016-02-02

Co z tym BTE – sytuacja z życia

autor Radosław Owczarkowski

Nasz klient spóźniał się ze spłatą kilku rat kredytu bankowego. Otrzymał w zeszłym tygodniu z banku pismo, w którym bank wzywa go do spłaty zaległości pod rygorem wypowiedzenia umowy kredytu i skierowania sprawy natychmiast do egzekucji komorniczej. Bank zapowiedział, że na spłatę zaległości czekać będzie 14 dni. Takie pismo ze strony banku dzisiaj, to tylko […]

Cały wpis


Facebook