BLOG POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE NAKAZÓW ZAPŁATY

2016-03-03

Co to jest niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty?

autor Radosław Owczarkowski

To bardzo trudne i skomplikowane wyrażenie odnosi się do jednego z rodzajów funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku inwestycyjnym. Dla ułatwienia, w dalszej części tekstu na określenie niestandaryzowanego funduszu inwestycyjnego zamkniętego używać będziemy spopularyzowanego już w tej chwili skrótu NSFIZ. Tak więc, NSFIZ jest typem funduszu sekurytyzacyjnego, które tworzone są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych po […]

Cały wpis


Facebook