BLOG POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE NAKAZÓW ZAPŁATY

2016-05-16

Co to jest sekurytyzacja? Czyli dlaczego nakaz zapłaty dostajesz od dziwnego funduszu.

autor Radosław Owczarkowski

Wytłumaczymy co kryje się pod pojęciem sekurytyzacja. Jeśli jesteś dłużnikiem i borykasz się ze spłatą swoich zobowiązań przejętych przez podmiot mieniący się niestandaryzowanym sekurytyzowanym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, to temat ten może Cię zainteresować, o tyle, że to właśnie sekurytyzacją wierzytelności zajmuje się podmiot, który dzisiaj jako następca Twojego pierwotnego wierzyciela domaga się od Ciebie pieniędzy. […]

Cały wpis

2016-05-02

Czym jest wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu inwestycyjnego?

autor Radosław Owczarkowski

Jest to dokument, który często powoływany jest przez Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne jako kluczowy dowód na istnienie wierzytelności. Nie wdając się w dywagacje dotyczące samej istoty ksiąg rachunkowych banków i funduszy inwestycyjnych, warto w tym miejscu powiedzieć, że taki dokument nie może być uznany za wiarygodny dowód nabycia i istnienia wierzytelności, gdyż w postępowaniu cywilnym […]

Cały wpis


Facebook