BLOG POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE NAKAZÓW ZAPŁATY

2017-05-10

Sądy o klauzuli zmiennego oprocentowania kredytu

autor Radosław Owczarkowski

Klauzula zmiennego oprocentowania pojawiająca się w umowach kredytowych, zwłaszcza tych waloryzowanych kursem walut obcych (EUR / CHF), zwykle nosi znamiona klauzuli niedozwolonej.  Zmienne oprocentowanie kredytu może więc stanowić podstawę do formułowania roszczeń przeciwko kredytującemu bankowi lub do odparcia powództwa wystosowanego przez bank. W tej kwestii zapada coraz więcej ciekawych orzeczeń, z których kilka omówię w […]

Cały wpis


Facebook