BLOG POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE NAKAZÓW ZAPŁATY

2017-07-12

Wygrywamy z mBankiem w sprawach UNWW

autor Radosław Owczarkowski

Na rzecz naszych klientów – małżeństwa Państwa Ł. z Wrocławia wygraliśmy w I instancji proces z mBank SA o zwrot świadczeń pobranych przez Bank z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. mBank musi zapłacić ponad 13.000 zł należności głównej i koszty procesu. Korzystny dla naszych klientów wyrok został wydany w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w […]

Cały wpis

2017-07-03

TRIGON PROFIT funduje powrót do przeszłości

autor Radosław Owczarkowski

Kto pamięta dzisiaj jeszcze o Wschodnim Banku Cukrownictwa? Pewnie niewiele jest już takich osób, chociaż są tacy, którym ta nazwa ostatnio musiała zostać przypomniana w kontekście zaciąganych 20 lat temu kredytów – zwykle gotówkowych kredytów konsumpcyjnych. Ta podróż do przeszłości fundowana jest przez TRIGON PROFIT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (indeks XIV). Sam Bank WBC […]

Cały wpis


Facebook