Bank wystąpi o nakaz zapłaty. BTE przeszedł do historii


Opublikowano oCzym jest BTE? To bankowy tytuł egzekucyjny. Czyli co takiego dokładnie? To dokument, który służył bankom do szybkiej windykacji należności związanych z niespłacanymi kredytami. Banki mogły bez wizyty w sądzie i bez nakazu zapłaty kierować sprawy do komorników po uprzednim uzyskaniu jedynie klauzuli wykonalności na wystawione przez siebie BTE.

W zeszłym roku w kwietniu możliwość wystawiania BTE została zakwestionowana w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. O BTE zrobiło się głośno. We wrześniu w konsekwencji orzeczenia TK Sejm przyjął nową ustawę dezaktualizującą możliwość stosowania BTE przez banki. Dzisiaj bank nie może wystawiać już BTE. Nie mogą być już wszczynane na podstawie BTE egzekucje komornicze. Banki za każdym razem, gdy będą chciały skierować sprawę do komornika uprzednio będą musiały uzyskać w sądzie nakaz zapłaty przeciwko swoim dłużnikom. Dopiero nakaz zapłaty będzie mógł być podstawą do poprowadzenia egzekucji przez komornika. A przecież bank będzie już teraz musiał także brać pod uwagę możliwość złożenia przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty (gdy wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym) lub zarzutów od nakazu zapłaty (gdy wydano nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym). Taka pełna sądowa procedura może odroczyć moment rozpoczęcia egzekucji nawet o rok.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że prawdopodobnym jest, że brak BTE być może banki będą chciały zrekompensować sobie możliwością, jaką dają im nowe przepisy, aby zawierać umowy kredytowe wraz z poświadczoną notarialnie klauzulą o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Nie wiadomo jednak, czy praktyka bankowa pójdzie w kierunku rozpowszechnienia tego rozwiązania, czy raczej banki w przyszłości będą zmuszone do masowego występowania z pozwami do sądów. Być może praktyka dochodzenia wierzytelności bankowych pójdzie jeszcze w innym kierunku – w kierunku szybkiego (jeszcze szybszego) sprzedawania wierzytelności firmom windykacyjnym, tak aby pozbyć się problemu z sądowym dochodzeniem roszczeń jak najszybciej.


Radosław Owczarkowski

Komentarze: Bądź pierwszyOtrzymałeś Nakaz Zapłaty?

Sprawdź czy możesz uniknąć zapłaty długu

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników

Zadzwoń 600 700 827


POMAGAMY FRANKOWICZOM


Facebook