Co to jest niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty?


Opublikowano o


niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty

To bardzo trudne i skomplikowane wyrażenie odnosi się do jednego z rodzajów funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku inwestycyjnym. Dla ułatwienia, w dalszej części tekstu na określenie niestandaryzowanego funduszu inwestycyjnego zamkniętego używać będziemy spopularyzowanego już w tej chwili skrótu NSFIZ. Tak więc, NSFIZ jest typem funduszu sekurytyzacyjnego, które tworzone są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych po to, by inwestować pieniądze uczestników funduszu w szczególnego rodzaju aktywa, wśród których główną rolę odgrywają wierzytelności. Działalność funduszu sekurytyzacyjnego regulowana jest ściśle przepisami art. 183 – 196 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o Funduszach Inwestycyjnych (Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546). Takie fundusze mogą więc działać jedynie w ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które to towarzystwa stają się jedynymi organami poszczególnych funduszy i reprezentują je na zewnątrz wobec osób trzecich. Oczywiście sam fundusz sekurytyzacyjny ma odrębną osobowość prawną, ale musi działać poprzez swoje TFI.

Oprócz wierzytelności fundusze sekurytyzacyjne inwestują także w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, instrumenty rynku pieniężnego i w instrumenty pochodne. Każdy NSFIZ i – ogólniej – każdy fundusz sekurytyzowany musi być wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie. Fundusze sekurytyzacyjne, standaryzowane i niestandaryzowane zajmują się, jak głosi sama ich nazwa sekurytyzacją właśnie. Szczegółowo o samej sekurytyzacji powiemy w odrębnym artykule, w tym miejscu skupimy się tylko na tym jak działalność funduszy sekurytyzacyjnych może być powszechnie odbierana i z czym kojarzona. Otóż fundusze te w ramach swej działalności zawierają z różnymi podmiotami, zwanymi inicjatorami sekurytyzacji, umowy, w ramach których inicjatorzy sekurytyzacji zbywają funduszowi sekurytyzacyjnemu pulę wierzytelności albo zobowiązują się do regularnego przekazywania funduszowi sekurytyzacyjnemu wszystkich świadczeń otrzymanych przez nie z określonej puli wierzytelności. W uproszczeniu takie możliwości prowadzą do nabywania wierzytelności – wymagalnych lub niewymagalnych – od banków, firm kredytowych, firm telekomunikacyjnych, operatorów różnego rodzaju usług masowych. W dalszej natomiast perspektywie prowadzą do sytuacji, w której przeciwko dłużnikowi, który nie zapłacił rat zaciągniętej pożyczki występuje już nie sam bank, ale właśnie fundusz inwestycyjny. Popularnymi w Polsce NSFIZ-ami, wymagającymi swoją działalność, są obecnie BEST niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty, który jest funduszem obecnym na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a także PROKURA NSFIZ, powiązana z wrocławską firmą windykacyjną KRUK SA, czy EQUES DEBITUM, NSFIZ, który w 2015 roku zaskoczył abonentów telewizji n pozwami dotyczącymi przedawnionych faktur tejże telewizji.


Radosław Owczarkowski

Komentarze: 2


 • Andrzej 2 stycznia 2017 o 12:52

  Dostałem nakaz zapłaty od komornika. dzwoniłem dzisija do komornika i do Eques Debito i podobno to jest właśnie za telewizję n. Tylko, że dlaczego nie mogę teraz się odwołać do sądu? Przecież to jest przedawnione i nie muszę tego płacić. A ponoć właśnie już nie mogę skargi do sąu złożyć. To jak to właściwie jest mogę ten sprzeciw złożyc teraz czy nie?

  Odpowiedz

  • Radosław Owczarkowski 2 stycznia 2017 o 13:23

   Większość spraw, które dostaliśmy z pakietu telewizji n przejętego przez Eques Debitum, to sprawy dotyczące przedawnionych roszczeń. Jak jest z Pana sprawą? Nie wiem – trzeba przeanalizować dokumenty. Druga rzecz to to czy można sprawę wrócić do sądu. Można jeśli sąd dokonał nieskutecznego doręczenia. Tę sprawę warto byłoby wyjaśnić w rozmowie. Kontakt: tel 600 700 827, biuro@mamnakaz.pl

   Nie wiem czy jest sens składać w Pana sprawie sprzeciw od nakazu zapłaty. Trzeba byłoby to ustalić.

   Odpowiedz


Otrzymałeś Nakaz Zapłaty?

Sprawdź czy możesz uniknąć zapłaty długu

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników

Zadzwoń 600 700 827


POMAGAMY FRANKOWICZOM


Facebook