Co z tym BTE – sytuacja z życia


Opublikowano oNasz klient spóźniał się ze spłatą kilku rat kredytu bankowego. Otrzymał w zeszłym tygodniu z banku pismo, w którym bank wzywa go do spłaty zaległości pod rygorem wypowiedzenia umowy kredytu i skierowania sprawy natychmiast do egzekucji komorniczej. Bank zapowiedział, że na spłatę zaległości czekać będzie 14 dni.

Takie pismo ze strony banku dzisiaj, to tylko straszenie. Bank już utracił możliwość przeprowadzenia szybkiej i niespodziewanej egzekucji roszczeń wynikających z umowy kredytu. Utraciły bowiem moc przepisy na podstawie których do niedawna jeszcze możliwe było wystawienie BTE (bankowego tytułu egzekucyjnego) i prowadzenie egzekucji sądowej bez wcześniejszego uzyskania przez bank nakazu zapłaty. Tak więc to, co bank napisał, jest tylko częściowo opisem rzeczywistości. Bank, owszem w sytuacji niespłacania kredytu przez klienta wypowie umowę kredytową stawiając cały kredyt w stan natychmiastowej wymagalności, ale nieprawdą jest to, że od razu będzie on kierował sprawę na drogę egzekucji komorniczej. Taki skrót możliwy był na podstawie przepisów już historycznych. Dzisiaj bank będzie musiał przebyć całą sądową procedurę, której zwieńczeniem będzie uzyskany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Dopiero po zakończeniu postępowania sądowego bank będzie mógł kierować sprawę do komornika.

Oczywiście dłużnik po otrzymaniu nakazu zapłaty z sądu będzie miał możliwość podjęcia obrony poprzez złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty (lub zarzutów od nakazu zapłaty w przypadku skarżenia nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym). Przypomnieć warto (powtarzamy to do znudzenia, ale naprawdę jest to niezwykle istotne), że na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty masz 14 dni od otrzymania nakazu.

W konsekwencji więc, bank nie ma żadnej możliwości, aby egzekucję komorniczą rozpocząć wobec naszego klienta w sposób przyspieszony, zaskakujący. Bank nie wystawi już BTE, Nie ma takiej prawnej możliwości. Ostatnie BTE mogło być wydane bowiem 25 listopada 2015 roku. Po tej dacie bankowy tytuł wykonawczy przeszedł do historii polskiego rynku kapitałowego.


Radosław Owczarkowski

Komentarze: Bądź pierwszyOtrzymałeś Nakaz Zapłaty?

Sprawdź czy możesz uniknąć zapłaty długu

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników

Zadzwoń 600 700 827


POMAGAMY FRANKOWICZOM


Facebook