Częste pytania ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jest to orzeczenie, w którym sąd nakazuje pozwanemu zapłatę na podstawie dokumentów załączonych do pozwu. Zasadą jest, że pozwany o swojej sprawie dowiaduje się w momencie otrzymania nakazu zapłaty i dopiero wtedy może podjąć obronę swoich praw wnosząc sprzeciw. Jeśli sprzeciw nie zostanie wniesiony w ciągu 14 dni od otrzymania nakazu, nakaz zapłaty staje się prawomocny.

Na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty masz 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś do ręki nakaz zapłaty z sądu. Otrzymać nakaz zapłaty mogłeś od listonosza przy drzwiach, albo na poczcie po awizowaniu przesyłki. Jeżeli nakaz zapłaty otrzymałeś w środę, to w środa za 2 tygodnie jest ostatnim dniem terminu. Termin liczony jest ciurkiem, bez względu na dni świąteczne, soboty i niedziele. Tylko gdy ostatni dzień terminu przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (a są to w uproszczeniu czerwone dni w kalendarzu), dostajesz dodatkowo możliwość wysłania sprzeciwu od nakazu zapłaty w kolejny dzień roboczy. Jeśli dostałeś nakaz zapłaty od komornika te zasady Cię nie dotyczą.

Upływ okresu przedawnienia stanowi podstawę do uchylenia się od zapłaty po wskazanym przez prawo terminie. Jeśli otrzymałeś pozew, wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty skontaktuj się z nami w celu sprawdzenia czy Twoja należność jest przedawniona.

Gdy nakaz zapłaty nie został do Ciebie skutecznie doręczony bez Twojej winy (np. z powodu wyjazdu za granicę, pobytu w szpitalu, zmiany adresu zamieszkania) istnieje prawdopodobieństwo, że uda się przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu.

Gdy nakaz staję się prawomocny firma windykacyjna może skierować Twoją sprawę do komornika. Oznacza to egzekucję długu poprzez zajęcie konta bankowego, wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, cennych przedmiotów, a nawet domu lub mieszkania.

Pamiętaj, aby zapobiec uprawomocnieniu się nakazu zapłaty konieczne jest wniesienie sprzeciwu!

Celem działania naszego serwisu jest pomoc osobom zadłużonym w firmach windykacyjnych. Nasze wynagrodzenie zależy tylko od wygranej sprawy i jest pokrywane z kosztów zastępstwa procesowego, które ponosi firma windykacyjna przegrywająca sprawę.

Prawdopodobnie Twoje zadłużenie (wynikające np. z pożyczki, kredytu, umowy z operatorem komórkowym) zostało kupione przez firmę windykacyjną i to ona jest teraz uprawniona do dochodzenia zapłaty. Przykładem jest firma windykacyjna Ultimo, która kupiła zadłużenie od Provident S.A., wynikające z umów pożyczek.

Niezwłocznie skontaktuj się z nami. Pomagamy również osobom w takich sytuacjach. Jeśli dług jest przedawniony również możemy skutecznie uchronić Ciebie przed jego zapłatą!

Facebook