Czym jest wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu inwestycyjnego?


Opublikowano oJest to dokument, który często powoływany jest przez Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne jako kluczowy dowód na istnienie wierzytelności. Nie wdając się w dywagacje dotyczące samej istoty ksiąg rachunkowych banków i funduszy inwestycyjnych, warto w tym miejscu powiedzieć, że taki dokument nie może być uznany za wiarygodny dowód nabycia i istnienia wierzytelności, gdyż w postępowaniu cywilnym jest to dokument prywatny, sporządzony w sposób jednostronny przez powoda. Zgodnie z artykułem 95 ustawy Prawo bankowe taki wyciąg nie ma mocy dokumentu urzędowego w procesach windykacyjnych.


Radosław Owczarkowski

Komentarze: (1)


  • Ryszard 24 grudnia 2016 o 01:45

    Wyciąg z ksiąg funduszu to raczej art. 194 ust 2 ustawy o funduszach, a nie prawo bankowe…
    Dla oszustów z funduszy – jest to magiczny papierek którego moc dowodzi wszystkiego. Tak naprawdę nie dowodzi niczego.

    Odpowiedz


Otrzymałeś Nakaz Zapłaty?

Sprawdź czy możesz uniknąć zapłaty długu

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników

Zadzwoń 600 700 827


POMAGAMY FRANKOWICZOM


Facebook