Dłużnicy: większe szanse na wygraną


Opublikowano o


BTE

Mamy już uzasadnienie bardzo ważnej dla dłużników i dla firm windykacyjnych uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 roku sygn. akt III CZP 29/16.

Przypomnijmy, że wspomnianą uchwałą Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię czy firma windykacyjna, która nabyła od banku wierzytelność może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia przez wszczętą i zakończoną egzekucję toczącą się z wniosku banku na podstawie wydanego bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności?

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że odpowiedź na tak postawione pytanie musi być negatywna, tzn, że firma windykacyjna (czy ogólniej: nabywca wierzytelności) nie może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia poprzez wszczęcie egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.

Dzisiaj znamy motywację Sądu Najwyższego.

Otóż, zdaniem SN, możliwość prowadzenia egzekucji na podstawie BTE to przywilej przysługujący wyłącznie bankom. Z tego wyjątkowego przywileju nie mogą korzystać inne podmioty. Dla SN korzystaniem z tego przywileju staje się także powoływanie się na przerwanie biegu przedawnienia spowodowanego przez wszczęcie egzekucji na podstawie BTE. Podmiotem, dla którego wszczęcie egzekucji z BTE będzie okolicznością przerywającą bieg przedawnienia może być więc bank, ale już nie nabywająca od banku wierzytelność firma windykacyjna.

Mechanizm dochodzenia wierzytelności bankowych na przestrzeni ostatnich lat ukształtował się w ten sposób, że bank po podjętej, bezskutecznej egzekucji z BTE sprzedawał wierzytelności firmie windykacyjnej. Firma ta, oczywiście nie mogła prowadzić dalej egzekucji w oparciu o BTE i dlatego występowała do sądu z powództwem, uzyskując nakaz zapłaty. Pozwany dłużnik, chcąc obronić się przed windykacją składał wtedy sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym, jeżeli były po temu warunki, podnosił zarzut przedawnienia. Powód natomiast mógł wykazać przerwanie biegu przedawnienia, jeżeli pierwotny wierzyciel (bank) występował do komornika z wnioskiem egzekucyjnym na podstawie wystawionego bankowego tytułu egzekucyjnego.

Dzisiaj zwalczanie zarzutu przedawnienia przez firmy windykacyjne będzie trudniejsze. W wielu przypadkach dłużnicy będą mogli skuteczniej uchronić się przed koniecznością uregulowania zadawnionych roszczeń.

 


Radosław Owczarkowski

Komentarze: 8


 • Martom 15 listopada 2016 o 16:37

  Dostałem propozycje ugody od Kruka. Czy takimi sprawami też się zajmujecie?

  Odpowiedz

 • grzeg 24 listopada 2016 o 16:52

  Ja także dostałem list ze świąteczną propozycją ugody, tylko, że od Getbacka. Oni mówią, że dostaję jakieś 10 czy dwadzieścia procent obniżki, jeżeli zapłacę im szybko resztę mojego długu. Czy zgodzić się na to i im zapłacić, czy to jest jakaś pułapka? Bo już raz miałem taką sytuację, że podpisałem jakąś ugodę, a potem okazało się że nie musiałem tak naprawdę nic płacić, bo to było już przedawnione.

  Odpowiedz

  • Radosław Owczarkowski 25 listopada 2016 o 09:50

   Proszę zauważyć, że ugoda jest przygotowywana przez firmę windykacyjną. Czy ta firma weźmie pod uwagę głównie interes dłużnika, od którego chce uzyskać zapłatę, czy raczej weźmie pod uwagę własny interes? A ugoda to taka szczególna umowa. Zawsze jest tak, że zawierając ugodę dłużnik do czegoś się zobowiązuje. I pytanie czy to zobowiązanie na pewno jest adekwatne do sytuacji, czy nie dałoby się uzyskać lepszych warunków, albo czy w ogóle dłużnik musi jakąkolwiek ugodę podpisywać? I jeszcze ogólniejsze pytanie: Czy dłużnik w ogóle musi tej firmie COKOLWIEK płacić? To są bardzo ważne pytania. Proszę zawsze sobie odpowiedzieć na nie zanim podpiszecie Państwo jakąkolwiek ugodę z firmą windykacyjną. Zawsze bezpłatnie taką ugodę możemy przeanalizować i zasugerować konkretne decyzje.
   Użytkownika Grzeg także zachęcam do kontaktu. Pozdrawiam

   Odpowiedz

   • Radosław Owczarkowski 25 listopada 2016 o 10:07

    Szczególnie uczulam Państwa na wszelkiego typu akcje promocyjne firm windykacyjnych typu akcje świąteczne, akcje sportowe (np. związane z mistrzostwami, olimpiadami itd…), losowanie nagród, garnki za darmo…
    Tego rodzaju akcje są bardzo podejrzane, choć często bardzo ładnie wyglądają. Nie nabierajcie się Państwo na nie i nie podpisujcie związanych z nimi ugód.

    Odpowiedz

 • Aleksander 26 maja 2017 o 14:51

  Szanowni Państwo, czego mogę spodziewać się obecnie, gdy mam dług w banku (największy bank w naszym kraju) oraz gdy:

  1. wydany został w 2013 roku BTE (bankowy tytuł wykonawczy)
  2. Sąd zaopatrzył go w klauzulę wykonalności wydaną na wniosek banku
  3. Komornik chce ściągnąć należność, wszczyna egzekucję z nieruchomości
  4. bank sprzedaje wierzytelność do pierwszej firmy windykacyjnej
  5. pierwsza firma windykacyjna sprzedaje wierzytelność drugiej firmie nie wykonując żadnych czynności przed sądem ani przed komornikiem
  6. nowa firma windykacyjna występuje do sądu o nakaz zapłaty
  7 komornik w międzyczasie sprzedaje nieruchomość, dzieli pieniądze na różnych wierzycieli
  8. składa 300.000 zł ze sprzedaży mojego domu do depozytu sądowego
  9. sąd tworzy depozyt, przechowuje pieniądze od 3 lat

  Dodam, że BTE i tylko BTE mogło do tej pory być podstawą egzekucji. Nie było jeszcze żadnego nakazu zapłaty. druga firma windykacyjna wystąpiła o nakaz, nakaz został wydany, ale ja się odwołałem, nakaz został uchylony. Pieniądze są przechowywane w sądzie i rzekomo czekają na wierzyciela. Tylko, że nie ma wierzyciela, który ma wyrok (nakaz lub BTE). BTE ma bank, ale za to ten bank nie ma już wierzytelności.
  Co w takiej sprawie robicie Państwo, czy tak skomplikowane sprawy również prowadzicie dla dłużników z Polski a nie z Wrocławia? Piszę na forum, bo może zgłoszą się jeszcze jacyś podobnie udręczeni ludzie co ja, może macie jakieś podobne doświadczenia?

  Odpowiedz


Otrzymałeś Nakaz Zapłaty?

Sprawdź czy możesz uniknąć zapłaty długu

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników

Zadzwoń 600 700 827


POMAGAMY FRANKOWICZOM


Facebook