Kredyt hipoteczny – koniec sielanki


Opublikowano o


koniec sielanki

W tym artykule zajmiemy się tym, co może przydarzyć się kredytobiorcy, który nie reguluje swoich zobowiązań kredytowych wynikających z umowy o kredyt hipoteczny. Innymi słowy, opowiemy co dzieje się w relacjach bank – kredytobiorca od wezwania do zapłaty poprzez wypowiedzenie umowy, nakaz zapłaty, aż do egzekucji komorniczej.

Pierwszy zgrzyt – wezwanie i restrukturyzacja

Jeżeli klient opóźnia się ze spłatą raty, bank wezwie go do dokonania spłaty, wyznaczając dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. Jeżeli wiesz, że nie będziesz w stanie płacić tyle ile wynosi miesięczna rata, lepiej poproś o restrukturyzację zobowiązania. Restrukturyzacja obecnie jest uregulowana ustawowo. Bank powinien umożliwić klientowi zmianę warunków spłaty zadłużenia, jeżeli jest to uzasadnione pozytywną oceną sytuacji majątkowej kredytobiorcy. Restrukturyzacja może polegać w szczególności na czasowym zawieszeniu spłaty kredytu hipotecznego, zmianie wysokości rat kapitałowo-odsetkowych lub wreszcie na wydłużeniu okresu kredytowania.

Polubowna sprzedaż mieszkania

Jeśli do zrestrukturyzowania kredytu nie dojdzie, bank przed podjęciem sądowych czynności zmierzających do uzyskania nakazu zapłaty, ma obowiązek umożliwić konsumentowi sprzedaż kredytowanej nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy. Jeśli natomiast kwota uzyskana ze sprzedaży nie wystarczy do pokrycia pełnej kwoty zadłużenia bank umożliwi spłatę pozostałego zadłużenia w ratach dostosowanych do sytuacji majątkowej kredytobiorcy.

Sielanka się skończyła – wypowiedzenie i sąd

Jeśli nie dojdzie do sprzedaży mieszkania i zaspokojenia kredytodawcy, bank wypowiada umowę kredytową. Termin wypowiedzenia to standardowo 30 dni lub tylko 7 dni jeśli istnieje ryzyko upadłości konsumenckiej kredytobiorcy. Od tego momentu musisz liczyć się z koniecznością natychmiastowej spłaty całego zadłużenia. Jeśli tego nie zrobisz, bank będzie miał możliwość skierowania sprawy do sądu. W sądzie bank może uzyskać rozstrzygnięcie w postępowaniu upominawczym, względnie nakazowym, czyli w takich przyspieszonych procesach, w których wydawane są nakazy zapłaty. W takim wypadku możesz otrzymać pocztą pozew wraz z nakazem zapłaty. Masz wtedy 14 dni na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty lub zarzutów od nakazu zapłaty.

Jest też druga opcja, w której bank nie otrzyma nakazu zapłaty. Wtedy dostaniesz do domu pozew i prawdopodobnie wezwanie do złożenia odpowiedzi na pozew. W tym wypadku proces toczy się standardowo, aż do wydania wyroku.

W jednym i drugim przypadku sprawa po uprawomocnieniu się orzeczenia może trafić do egzekucji komorniczej.

Windykacja – światełko w tunelu?

Zajmijmy się jednak nieco mniej standardowym scenariuszem. Możesz spotkać się z taką sytuacją, że wierzytelność wynikająca z niespłaconego kredytu hipotecznego zostanie sprzedana innemu podmiotowi. Po prostu bank z jakichś znanych mu tylko przyczyn, nie będzie chciał sam egzekwować należności i sprzeda ją – zwykle jakiejś firmie windykacyjnej czy funduszowi sekurytyzacyjnemu.

Taka sytuacja może mieć miejsce na każdym z etapów, które opisałem powyżej. Szczególnie interesujące dla Ciebie może być wyzbycie się wierzytelności przysługującej bankowi przeciwko Tobie po wypowiedzeniu umowy ale przed podjęciem jakichkolwiek działań sądowych. Taka sytuacja może wskazywać na to, że z wierzytelnością jest coś nie tak, że bank prognozuje już na tym wczesnym etapie problemy z dalszym dochodzeniem wierzytelności. Może to być związane np. z obawą przed zarzutem przedawnienia roszczenia, albo przed brakiem usystematyzowanych dokumentów, przy pomocy których można byłoby wykazać zasadność roszczenia. Musisz wiedzieć, że w takiej sytuacji będzie prawdopodobnie łatwiej obronić się  przed roszczeniami banku.

BTE – jakie ma to znaczenie dzisiaj?

Warto jeszcze powiedzieć, że do niedawna egzekucja roszczeń z umowy o kredyt hipoteczny mogła być prowadzona nie tylko na podstawie nakazu zapłaty lub wyroku, ale też na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Jeśli jeszcze niedawno miałeś prowadzoną egzekucje na podstawie takiego tytułu, możesz próbować podważyć jej skuteczność i starać się nawet o odzyskanie wyegzekwowanych pieniędzy.

W takim wypadku bardzo prawdopodobne jest, że jeśli bank tego jeszcze nie zrobił, to może będzie niedługo występował o uzyskanie nakazu zapłaty na stwierdzoną w BTE wierzytelność. Wiele rzeczy może się jeszcze w takim wypadku wydarzyć. Sielanka może już nie wróci, ale jest szansa na złapanie drugiego oddechu. Więcej informacji w konkretnych Waszych przypadkach – jak zwykle pod artykułem i w indywidualnych konsultacjach.


Radosław Owczarkowski

Komentarze: Bądź pierwszyOtrzymałeś Nakaz Zapłaty?

Sprawdź czy możesz uniknąć zapłaty długu

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników

Zadzwoń 600 700 827


POMAGAMY FRANKOWICZOM


Facebook