Miałeś dług w BPH lub SYGMA Banku? Nakaz zapłaty otrzymasz od BEST’a


Opublikowano oJeśli masz niespłaconą pożyczkę w BPH lub w Sygma Banku, to wiedz, że już niedługo możesz otrzymać nakaz zapłaty wydany przez sąd na żądanie gdyńskiej firmy windykacyjnej BEST.

W zeszłym roku BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wchodzący w skład grupy BEST odkupił za kwotę 45 mln zł od Sygma Banku pakiet wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 290 mln zł.

Inny fundusz z grupy BEST – BEST II NSFIZ – kupił natomiast cały portfel wierzytelności bankowych od Banku BPH, kontrolowanego przez globalną wielobranżową korporację General Electric Company. W tym przypadku do sprzedaży Bank oddał wierzytelności o wartości nominalnej przekraczającej 61 mln zł, a Grupa BEST zapłaciła za ten pakiet nieco ponad 14 mln zł. Na nowego właściciela przeszedł pakiet zawierający ponad 3000 indywidualnych wierzytelności, będących w większości zobowiązaniami kredytowymi. Była to transakcja o tyle ciekawa, że oznacza w konsekwencji wycofanie się grupy GE z polskiego rynku finansowego.

Jak tłumaczył zarząd polskiego oddziału GE, motywem wyprzedaży wierzytelności była chęć wyjścia z branży finansowej w Polsce. General Electric to grupa z branży technologicznej, która obecnie chce skupić się na tym co jest jej podstawowym przedmiotem zainteresowania. Podobno decyzja o wycofaniu z polskiego sektora bankowego była rozważana od kilku lat, nie jest natomiast wynikiem spadku rentowności branży.

Rzeczywiście sama decyzja GE jest trudna do oceny. Nie mamy w Polsce do czynienia z zapaścią sektora finansowego i w szczególności branży windykacyjnej, a wręcz przeciwnie jest to rynek stale się rozwijający, bez przerwy doświadczający kolejnych zastrzyków finansowych. Ostatnio mieliśmy kilka spektakularnych wejść na nasz rynek europejskich i światowych potentatów z branży windykacyjnej; do gry wszedł między innymi szwedzki HOIST Finance czy amerykański PRA GROUPS, który na rynku prawdopodobnie działać będzie poprzez spółki powiązane z Debt Trading Partner. Trudno zatem oceniać działania GE Company w kategoriach ucieczki z tonącego okrętu, bo okręt ma się dobrze – płynie i rozwija kolejne żagle.

W praktyce dla osób, które zaciągnęły zobowiązania w SygmaBanku lub w Banku BPH transakcje firmy BEST oznaczają, że już niebawem rozpocznie się procedura windykowania przejętych należności, co może skończyć się wydaniem nakazu zapłaty na każdego z dłużników. Każdy natomiast, na kogo wystawiony zostanie nakaz zapłaty powinien rozważyć zasadność złożenia odwołania, czyli sprzeciwu od nakazu zapłaty w przepisanym 14 dniowym terminie liczonym od dnia, w którym nakaz zapłaty mu doręczono. Kierując się doświadczeniem, z dużą dozą pewności mogę powiedzieć, że roszczenia objęte oboma przejętymi pakietami będą systematycznie kierowane do sądów z początkiem 2016 roku. Być może postępowania sądowe zostaną poprzedzone krótkimi postępowaniami polubownymi. Trudno oceniać globalnie pakiet, co do którego dokładną wiedzę mogą mieć tylko same zainteresowane podmioty, jednak kusząc się na jakieś przewidywania mogę powiedzieć, że spodziewałbym się w tych pakietach bardzo różnych wierzytelności i przedawnionych i nieprzedawnionych i dobrze udokumentowanych i tych gorzej udokumentowanych i takich, co do których jakieś działania windykacyjne banki już podejmowały i takich, co do których pierwsze działania podejmie BEST. Każdą sprawę warto zawsze przeanalizować indywidualnie, aby dobrze zorientować się w dostępnych środkach obrony. Pamiętać przy tym należy, że firma windykacyjna nigdy nie będzie w stanie przeanalizować sprawy tak dokładnie jak broniący się dłużnik dla własnego dobra zrobić to powinien.


Radosław Owczarkowski

Komentarze: Bądź pierwszyOtrzymałeś Nakaz Zapłaty?

Sprawdź czy możesz uniknąć zapłaty długu

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników

Zadzwoń 600 700 827


POMAGAMY FRANKOWICZOM


Facebook