Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym


Opublikowano o


Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym są najczęściej wydawanymi nakazami zapłaty. Ich zaletą jest dużo szybszy tryb postępowania w porównaniu do postępowania zwykłego. W zależności od sądu, do którego trafia pozew, nakaz zapłaty może być wydany w ciągi nawet 1 tygodnia w sądach niewielkich takich jak np. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, do nawet 2 miesięcy w sądach większych, takich jak sądy Wrocławskie czy Warszawskie.

Samo postępowanie upominawcze jest jednym z trybów dochodzenia roszczeń pieniężnych. Sąd wydaje nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym na życzenie strony powodowej, tylko w przypadku, gdy uzna roszczenie za zasadne, przytoczone okoliczności nie będą wzbudzały żadnych wątpliwości, strona pozwana nie ma żadnego innego roszczenia wobec powoda oraz jest znane miejsce pobytu pozwanego.

Po otrzymaniu nakazu zapłaty pozwany ma dwie możliwości: zaspokoić roszczenie powoda w całości wraz z kosztami lub, gdy nie uznaje roszczenia, wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Pozwany na podjęcie jednego z powyższych działań ma dwa tygodnie od otrzymania nakazu zapłaty, w przeciwnym razie nakaz po uprawomocnieniu się może stać się podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego.


Radosław Owczarkowski

Komentarze: (1)Otrzymałeś Nakaz Zapłaty?

Sprawdź czy możesz uniknąć zapłaty długu

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników

Zadzwoń 600 700 827


POMAGAMY FRANKOWICZOM


Facebook