Opublikowano o


Nakaz zapłaty

Co to jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty to rodzaj orzeczenia sądowego. Jest on wydawany bez obecności stron, na posiedzeniu niejawnym, wyłącznie w oparciu o treść pozwu i dołączonych do niego załączników. Nakaz zapłaty jest orzeczeniem, które po uprawomocnieniu się ma taką samą moc prawną co zwykły wyrok sądowy. Wydawany jest prawie wyłącznie w sprawach o zapłatę, jeżeli zachodzą przesłanki ustawowe.

Jakie są rodzaje nakazów zapłaty

Nakaz zapłaty może być wydany jako nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydawany jest wtedy, gdy powód w pozwie domaga się zapłaty określonej kwoty pieniężnej, a jednocześnie spełnione zostaną następujące warunki:

 1. sąd lub referendarz sądowy nie stwierdzi oczywistej bezzasadności roszczenia,
 2. okoliczności przytoczone przez powoda nie budzą wątpliwości,
 3. zaspokojenie roszczenia dochodzonego przez powoda nie zależy od świadczenia wzajemnego,
 4. pozwany przebywa pod znanym, krajowym adresem.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym natomiast, wydawany jest wtedy, gdy powód składa wniosek o wydanie takiego orzeczenia, załączając jednocześnie do pozwu dokument lub zestaw dokumentów o szczególnej mocy dowodowej lub szczególnym znaczeniu w stosunkach gospodarczych. Katalog takich dokumentów jest zamknięty i obejmuje:

 1. dokument urzędowy,
 2. zaakceptowany przez dłużnika rachunek,
 3. wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu,
 4. zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i nie zapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym dłużnika,
 5. weksel, czek, warrant, rewers,
 6. umowa handlowa wraz z dowodem spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, a także z dowodem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku,
 7. wyciąg z ksiąg bankowych (podpisany z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty).

Sąd otrzymując pozew z wnioskiem, aby wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, dokonuje oczywiście standardowego sprawdzenia pozwu, a także dokonuje analizy, czy w danej sprawie możliwe jest wydanie takiego nakazu zapłaty. Jeżeli warunki formalne pozwu są spełnione, a jednocześnie nie zachodzą warunki do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd może z urzędu wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub gdy nie zachodzą warunki do wydania takiego nakazu, wyznaczyć rozprawę i rozpoznawać ją w zwykłym trybie.

Kiedy uprawomocnia się nakazu zapłaty?

Nakaz zapłaty uprawomocnia się po 14 dniach od dnia doręczenia go dłużnikowi. Nakaz zapłaty zaskarżany jest poprzez wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w przypadku, gdy jest to nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub zarzutów od nakazu zapłaty, gdy jest to nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

 


Radosław Owczarkowski

Komentarze: 22


 • Wiesław 31 lipca 2016 o 22:57

  Dostałem nakaz zapłaty od Kruka. Chcą ode mnie pieniędzy za kredyt hipoteczny, który miałem w PKO. Czy ktoś może powiedzieć mi czy mam z nimi jakieś szanse? Nie mam tych pieniędzy. Nie mam szans im spłacić wszystkiego od razu. Czy są jakieś szanse żeby to wszystko powstrzymać np. przez napisanie skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłty?

  Odpowiedz

  • Radosław Owczarkowski 4 listopada 2016 o 14:31

   Tak, przygotowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty pomoże co najmniej w uzyskaniu czasu i w odroczeniu momentu, w którym wierzyciel będzie mógł skierować się do komornika z wnioskiem egzekucyjnym. Ponadto, w umowach bankowych często występują różnego rodzaju klauzule niedozwolone. Wykazanie , że w umowie kredytowej występują klauzule niedozwolone nie jest proste, ale jeśli taka okoliczność ma miejsce, zostanie udowodniona i ma ona wpływ na wysokość roszczenia, to można wpłyną na obniżenie zasądzonej kwoty, lub wręcz na oddalenie powództwa w całości.
   Proszę wysłać nakaz zapłaty oraz pozew na nasz adres kontaktowy: biuro@mamnakaz.pl, żebyśmy mogli przygotować dla Pana szczegółową analizę problemu, szans i możliwości.

   Odpowiedz

 • Gizela23 15 listopada 2016 o 16:33

  Witam jaki jest koszt prowadzenia przez was sprawy? Mam nakaz zapłaty z e-sądu i nie wiem co z nim zrobić.

  Odpowiedz

  • Radosław Owczarkowski 15 listopada 2016 o 16:34

   Każdą sprawę najpierw analizujemy. Dopiero potem składamy ofertę wraz z wyceną usługi. Bardzo często podejmujemy się obrony dłużników bez żadnych opłat z ich strony. Analiza dokumentów i konsultacje w sprawie są natomiast zawsze bezpłatne. Zachęcam do kontaktu: biuro@mamnakaz.pl lub tel 600 700 927. Przesyłając dokumenty proszę wysłać nakaz zapłaty oraz pozew.

   Odpowiedz

 • MonikaM 16 listopada 2016 o 17:36

  Zostałam oszukana przez firmę Porwetto z Gliwic. Czy znacie tę firmę i jej sztuczki? Oni obiecywali mi pomoc w spłacaniu moich długów i naciągnęli mnie jeszcze na duże pieniądze. Głupio zrobiłam, bo w naiwności mojej podpisałam im weksel in blanko, a teraz mam nakaz z sądu na kwotę, której nigdy mi nikt nie pożyczył. Nie wiem jak oni sobie naliczyli takie pieniądze i za co! Czy znacie tę firmę i czy możecie mi pomóc, proszę o poradę, albo o zajęcie się sprawą Porwetto. Dzisiaj się przekształcili i nazywają się Windykacja Polska sp. z o.o.

  Odpowiedz

  • Radosław Owczarkowski 18 listopada 2016 o 17:02

   Droga Pani,

   te firmy są nam znane. Ich praktyki to jawne oszustwo i wyłudzanie pieniędzy od osób i tak już pogrążonych w długach. Podejmujemy się spraw związanych z nakazami zapłaty wystawionymi przez sądy na rzecz tych firm. Rzeczywiście Windykacja Polska nabyła od Porvetto pakiet wierzytelności. Ponoć pakiet tych wierzytelności sięga wartością swoją przeszło 3 mln zł. biorąc pod uwagę to, że średnio każda z wierzytelności wyliczonych jednostronnie przez wierzyciela opiewa na kwotę około 3000 zł, pokrzywdzonych jest około 1000 osób.
   Niezależnie od konieczności obrony w postępowaniu cywilnym przed uprawomocnieniem się nakazu zapłaty wydawanego zawsze zgodnie z żądaniem powoda, sugerujemy przypadki podobne zgłaszać policji.

   Odpowiedz

  • Radosław Owczarkowski 18 listopada 2016 o 17:03

   Może Pani przesłać nam dokumenty do analizy, przygotujemy oczywiście dla Pani zarzuty od nakazu zapłaty.

   Odpowiedz

 • tadeusz 26 stycznia 2018 o 17:23

  Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód. Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozwu wniesionego w dniu07/122017 przez OPTIMA Sp.z o.o z siedzibą w Gdańsku nakazuje pozwanemu Tadeusz Antosik,w ciągu dwóch tygodni od doręczebnia nakazu zapłacic powodowi kwotę łączna 2 900,51 PLN.KWOTĘ 2685 PLN Z ODSETKAMI UMOWNYMI ZA OPÓZNIENIEOD DNIA2017-12-07 DO ZAPŁATYkwotę224,51 PLN. ustawowymi za opózniennie od dnia 2017-12-07 do dnia zapłaty oraz kwotę37,00 pln, tytułem zwrotu kosztówprocesu,albo w tym terminie wniesc sprzeciw do tutejszego sądu. Kod;c65f7120e41f4415aeff zpoważaniem Tadeusz 665934856

  Odpowiedz


Otrzymałeś Nakaz Zapłaty?

Sprawdź czy możesz uniknąć zapłaty długu

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników

Zadzwoń 600 700 827


POMAGAMY FRANKOWICZOM


Facebook