Sprawy kredytów frankowych – podstawowe informacje


Opublikowano o


Kredyt we frankach

Mamy doświadczenie

Od blisko trzech lat zajmujemy się pomocą dłużnikom w postępowaniach prowadzonych przeciwko bankom. Mamy wiele sukcesów – część z nich opisywaliśmy na naszym blogu, którego lekturę właśnie rozpoczynasz. Prowadzimy postępowania, w których dłużnik broni się przed roszczeniami banku wynikającymi z umowy kredytowej, jak również sami konstruujemy roszczenia wobec banków i popieramy je na etapie postępowania sądowego. TUTAJ możesz przeczytać o naszej ostatniej wygranej sprawie frankowej, którą prowadziliśmy w Sądzie Rejonowym w Bytomiu przeciwko Bankowi Getin Noble.

Jak pomagamy “frankowiczom”

Jako kancelaria specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań zmierzających do stwierdzenia nieważności umów kredytowych w całości lub do stwierdzenia niezwiązania kredytobiorców występującymi w umowach klauzulami niedozwolonymi. Nie ma przy tym jednego skutecznego sposobu, aby pomóc “frankowiczom”. Jest wiele różnych sposobów i zawsze trzeba wybrać ten, który najlepiej pasuje do zastanej sytuacji – do rodzaju zawartej umowy, do użytych w niej poszczególnych klauzul, a także do sytuacji dłużnika. Strategia działania powinna być zawsze dobrana indywidualnie, tak, by zminimalizować ryzyko i zwiększyć szansę na sukces przed sądem. Dlatego naszą receptą, wynikającą z indywidualnego podejścia do każdej sprawy, są pozwy indywidualne, składane w imieniu poszczególnych klientów, a nie pozwy zbiorowe, które naszym zdaniem nie sprawdzają się w sprawach dotyczących roszczeń z kredytów indeksowanych lub denominowanych walutą obcą.

Co można zyskać pozywając bank?

  •     Zwrot nadpłat wynikających z różnicy między dokonanymi realnie spłatami a faktyczną należnością – zbliżoną do tej, która wynikała z harmonogramu spłat z daty zawarcia umowy,
  •     ponowne obliczenie pozostałych do spłaty rat po kursie z dnia uruchomienia kredytu,
  •     stwierdzenie nieważności umowy kredytowej i zamknięcie kredytu.

Korzyści z wniesienia powództwa przeciwko bankowi mogą być dwojakiego rodzaju. Po pierwsze zwrócona może zostać Klientowi część rat nadpłaconych w ciągu całego dotychczasowego okresu kredytowania. Po drugie Klient zaoszczędzić może dużo pieniędzy, których jeszcze nie wydał, poprzez fakt dalszego rozliczania umowy z pominięciem niektórych klauzul umownych – tych które odpowiadają za indeksowanie kredytu kursem CHF.

W sytuacji prowadzenia postępowania w kierunku stwierdzenia nieważności całej umowy korzyścią, na którą można liczyć jest zwrot zsumowanych kwot przekazanych bankowi w ciągu całego okresu kredytowania.

Umów spotkanie we Wrocławiu.

Współpracę zawsze zaczynamy od analizy umowy. Analiza i pierwsze spotkanie w sprawie jest bezpłatne. Na spotkaniu przekazujemy informacje o możliwych do podjęciach działaniach, o ryzykach związanych ze sprawą oraz szansach powodzenia poszczególnych akcji procesowych.

Na spotkanie umów się telefonicznie pod numerem: + 48 600 700 827.

Spotkania odbywają się we Wrocławiu. Nasz adres: LEGE Obsługa Prawna sp.z o.o., Wrocław, ul. Ostrowskiego 9.

Przed spotkaniem możesz przekazać nam dokumenty na adres e-mail: biuro@franki24.pl

Potrzebujemy następujących dokumentów:

  •     umowa o kredyt bankowy z załącznikami,
  •     regulamin kredytowania (jeśli obowiązywał),
  •     zawarte aneksy do umowy,
  •     harmonogram spłat – przedstawiony po zawarciu umowy kredytu (jeśli istnieje),
  •     zaświadczenie o wysokości poniesionych spłat (może być dostarczone później).

Przedawnienie

Roszczenia z tytułu nadpłat z umów kredytów zaciąganych w CHF przedawniają się z upływem 10 lat. Warto podjąć działania zmierzające do zatrzymania przedawnienia – nawet wtedy, gdy jeszcze nie zdecydowałeś o tym, czy chcesz już kierować sprawę do sądu. Podejmujemy takie ograniczone działania w imieniu naszych klientów. Kierujemy w tym celu wnioski do sądów o zawezwanie banku do próby ugodowej, jak również kierujemy do rzecznika finansowego wnioski o przeprowadzenie arbitrażu. Takie działania niewiele kosztują, a przerywają bieg przedawnienia i umożliwiają podjęcie w przyszłości dochodzenia całości należnych od banku świadczeń zwrotnych.


Radosław Owczarkowski

Komentarze: Bądź pierwszyOtrzymałeś Nakaz Zapłaty?

Sprawdź czy możesz uniknąć zapłaty długu

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników

Zadzwoń 600 700 827


POMAGAMY FRANKOWICZOM


Facebook