Opublikowano o


sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest środkiem zaskarżenia, który wnosi się do sądu po to, by zaskarżyć nakaz zapłaty. W tym miejscu przypomnę tylko, że możemy mówić o dwóch rodzajach nakazu zapłaty:

  1. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
  2. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Musisz wiedzieć, że sprzeciw od nakazu zapłaty to środek zaskarżenia służący w przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeśli chcesz zaskarżyć nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, musisz złożyć zarzuty od nakazu zapłaty.

Skutki wydania nakazu zapłaty

Najpierw dwa słowa o tym jaka sytuacja powstaje po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Otóż po wydaniu nakazu, sąd ma obowiązek nakaz zapłaty doręczyć dłużnikowi. Dłużnik powinien więc nakaz zapłaty otrzymać krótko po jego wydaniu. Moment otrzymania nakazu zapłaty przez pozwanego (dłużnika), jest momentem jego pierwszego zetknięcia się z daną sprawą sądową. Wszystko co w tej sprawie działo się wcześniej, działo się pomiędzy powodem (wierzycielem) a samym sądem. Sam nakaz zapłaty – przypomnijmy – wydawany jest na posiedzenie niejawnym, a więc bez obecności stron procesu. Pozwany nie musiał więc nic wiedzieć o wszczęciu postępowania  i postępach w sprawie. W momencie otrzymania nakazu zapłaty przez pozwanego otwiera się 14 dniowy termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym. Dłużnik, który otrzyma z sądu nakaz zapłaty i nie złoży sprzeciwu, nie będzie miał już możliwości kwestionowania obowiązku zapłaty, stwierdzonej w nakazie kwoty pieniężnej. Żeby więc przedstawić swoje racje sądowi i dać sobie szanse na uniknięcie zapłaty dochodzonej należności, trzeba nakaz złożyć i trzeba to zrobić w przepisanym terminie.

Jeden dzień opóźnienia spowoduje odrzucenie sprzeciwu

Jako dłużnik, musisz zadbać o terminowe złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Nawet jeden dzień opóźnienia spowoduje odrzucenie sprzeciwu. Sprzeciw od nakazu zapłaty może być złożony albo osobiście w siedzibie sądu, który go wydał, albo na poczcie, przy czym w tym drugim przypadku za dzień złożenia sprzeciwu uznawany będzie dzień nadania przesyłki. Składając sprzeciw od nakazu zapłaty korzystaj z przesyłek poleconych lub przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Skutki złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Skuteczne złożenie sprzeciwu powoduje uchylenie nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi rejonowemu w trybie zwykłego postępowania, w którym będą mogły wziąć udział obie strony sporu. Złożenie sprzeciwu z jednej strony daje szansę na przedstawienie swoich racji w procesie, a z drugiej, powoduje odroczenie w czasie uprawomocnienia się orzeczenia, które otwiera drogę do egzekucji komorniczej. Dłużnik, który nie dysponuje dobrymi argumentami obrony (roszczenie po prostu jest zasadne, dłużnik rzeczywiście jest winny wierzycielowi pieniądze), składając sprzeciw od nakazu zapłaty, może skutecznie odroczyć moment, w którym rozpocznie się przymusowa egzekucja.

Jak dobrze napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Na wstępie słowo autopromocji: zajmujemy się pisaniem sprzeciwów od nakazów zapłaty. Nie musisz sam pisać sprzeciwu, możesz skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia. Rozmowa telefoniczna jest zawsze bezpłatna i bez zobowiązań, a już z niej możesz dowiedzieć się czy w Twojej sytuacji w ogóle warto, dlaczego warto i jakie jest ryzyko, albo szansa. Nie powiem, że samemu się nie da, albo, że na pewno sobie nie poradzisz. Na pewno jednak będzie trudniej samemu napisać dobry sprzeciw, a jest to szansa na uniknięcie wielu problemów i na czasami duże oszczędności…

A teraz już do rzeczy. Sprzeciw musi zawierać:

1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany sprzeciw 2. oznaczenie stron oraz ich przedstawicieli lub pełnomocników 3. oznaczenie rodzaju pisma 4. wszystkie zarzuty jakie nasuwają się po przeczytaniu pozwu 5. uzasadnienie zawierające argumentację prawną i wyjaśnienie zarzutów 6. dowody na poparcie przytoczonych okoliczności

Sprzeciw powinien być sporządzony na urzędowym formularzu jeżeli pozew był sporządzony na takim formularzu. Niezależnie od tego obowiązku, zawsze możesz skorzystać z urzędowego formularza, jeżeli tak będzie Ci wygodniej przygotować sprzeciw. Szczegółowe informacje na temat wypełniania formularza sprzeciwu znajdą się kolejnym naszym wpisie. Pamiętaj o podpisaniu sprzeciwu, oraz o złożeniu go w dwóch egzemplarzach (lub więcej, w zależności od liczby stron procesu i dodatkowy egzemplarz dla samego sądu). Pamiętaj także o załączeniu zgłaszanych dowodów (potwierdzenia wpłat, pokwitowania).

Nie na ostatni moment!

Pamiętaj, że dobry sprzeciw to konsekwencja dobrego rozeznania w Twojej sytuacji faktycznej i prawnej. Dlatego nie zostawiaj przygotowania sprzeciwu na ostatni moment, ale zanim zaczniesz go pisać, zawsze przypomnij sobie okoliczności związane ze sprawą, odszukaj posiadane przez Ciebie dokumenty, przejrzyj historię przelewów. Skrupulatność i systematyka pozwoli Ci na podjęcie lepszej obrony przed roszczeniami powoda.


Radosław Owczarkowski

Komentarze: 7


  • Krostoforos 27 grudnia 2016 o 17:17

    Dostałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. List odebrałem na poczcie 14 grudnia. Czy to że były teraz święta to jakoś wpływa na termin do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty? Czy mogę jeszcze sprawę podesłać do Państwa?

    Odpowiedz


Otrzymałeś Nakaz Zapłaty?

Sprawdź czy możesz uniknąć zapłaty długu

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników

Zadzwoń 600 700 827


POMAGAMY FRANKOWICZOM


Facebook