BLOG POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE NAKAZÓW ZAPŁATY

2015-07-13

Sąd odrzucił sprzeciw od nakazu zapłaty z powodu braków formalnych. Co to oznacza?

autor Radosław Owczarkowski

Takie sytuacje zdarzają się często, gdy dłużnicy sami próbują napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w swojej sprawie, nie dowiadując się szczegółowo, jakie są wymagania poprawności tego pisma. W przypadku, gdy pismo jest sporządzane przez profesjonalistów do odrzucenia sprzeciwu od nakazu zapłaty dochodzi bardzo rzadko. Sąd zwykle odrzuca sprzeciw od nakazu zapłaty z powodu wniesienia go […]

Cały wpis


Facebook