BLOG POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE NAKAZÓW ZAPŁATY

2016-11-28

Zarzuty od nakazu zapłaty

autor Radosław Owczarkowski

Zarzuty od nakazu zapłaty są, podobnie jak sprzeciw od nakazu zapłaty, środkiem zaskarżenia, który wnosi się do sądu po to, by zaskarżyć nakaz zapłaty. Przypominamy, że sprzeciw od nakazu zapłaty to środek odwoławczy w sprawach, w których wydawany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zarzuty od nakazu zapłaty, natomiast, są środkiem zaskarżenia w sprawach, w […]

Cały wpis

2016-07-27

Nakaz zapłaty

autor Radosław Owczarkowski

Co to jest nakaz zapłaty? Nakaz zapłaty to rodzaj orzeczenia sądowego. Jest on wydawany bez obecności stron, na posiedzeniu niejawnym, wyłącznie w oparciu o treść pozwu i dołączonych do niego załączników. Nakaz zapłaty jest orzeczeniem, które po uprawomocnieniu się ma taką samą moc prawną co zwykły wyrok sądowy. Wydawany jest prawie wyłącznie w sprawach o […]

Cały wpis

2016-07-11

Egzekucja przedawnionych odsetek

autor Radosław Owczarkowski

Przedawnione odsetki są dochodzone przez wierzycieli legalnie. To ty, jako dłużnik, musisz podjąć działania zmierzające do uniknięcia zapłaty przedawnionych odsetek za należności orzeczone sądowym nakazem zapłaty. W typowych sprawach o zapłatę kwoty pieniężnej, podstawą prowadzonej przez komornika egzekucji jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Nakazem zapłaty sąd zasądza od […]

Cały wpis

2015-06-11

Ruch SA ma na mnie nakaz zapłaty za dawne długi. Co zrobić?

autor Radosław Owczarkowski

Dopowiedzmy na wstępie, że chodzi o roszczenie z tytułu rozliczeń z kioskarzem. Umowy na prowadzenie kiosku zabezpieczone były wekslem. Każda umowa może wyglądać inaczej, a choćby niewielkie optycznie zmiany mogą mieć charakter istotnych różnic prawnych. Trudno dlatego generalizować, choć z drugiej strony można coś konkretnego powiedzieć o przypadkach, z którymi spotkaliśmy się pomagając osobom, które […]

Cały wpis


Facebook