BLOG POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE NAKAZÓW ZAPŁATY

2017-06-13

BTE w rękach NSFIZ nic nie warte

autor Radosław Owczarkowski

Sąd Najwyższy potwierdził w piątek 9 czerwca 2017 roku, że po cesji wierzytelności z banku na firmę windykacyjną, nowy wierzyciel (cesjonariusz) nie może skutecznie powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia spowodowane wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na bankowy tytuł egzekucyjny. Tego spodziewaliśmy się od wielu miesięcy. Taką taktykę procesową już stosowaliśmy skutecznie w wielu procesach, […]

Cały wpis

2016-12-12

Jakie NSFIZ-y działają w Polsce?

autor Radosław Owczarkowski

Pisaliśmy już o sekurytyzacji “Co to jest sekurytyzacja? Czyli dlaczego nakaz zapłaty dostajesz od dziwnego funduszu.” oraz o podmiotach, które zajmują się sekurytyzacją, czyli o Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszach Inwestycyjnych zamkniętych “Co to jest niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty?“. W nawiązaniu do tamtych publikacji podajemy obszerną listę funduszy działających w Polsce. Są to podmioty, od których […]

Cały wpis

2016-05-16

Co to jest sekurytyzacja? Czyli dlaczego nakaz zapłaty dostajesz od dziwnego funduszu.

autor Radosław Owczarkowski

Wytłumaczymy co kryje się pod pojęciem sekurytyzacja. Jeśli jesteś dłużnikiem i borykasz się ze spłatą swoich zobowiązań przejętych przez podmiot mieniący się niestandaryzowanym sekurytyzowanym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, to temat ten może Cię zainteresować, o tyle, że to właśnie sekurytyzacją wierzytelności zajmuje się podmiot, który dzisiaj jako następca Twojego pierwotnego wierzyciela domaga się od Ciebie pieniędzy. […]

Cały wpis

2016-03-03

Co to jest niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty?

autor Radosław Owczarkowski

To bardzo trudne i skomplikowane wyrażenie odnosi się do jednego z rodzajów funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku inwestycyjnym. Dla ułatwienia, w dalszej części tekstu na określenie niestandaryzowanego funduszu inwestycyjnego zamkniętego używać będziemy spopularyzowanego już w tej chwili skrótu NSFIZ. Tak więc, NSFIZ jest typem funduszu sekurytyzacyjnego, które tworzone są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych po […]

Cały wpis

2015-08-05

Czy tylko przedawnienie może uratować mnie od nakazu zapłaty?

autor Radosław Owczarkowski

W niedawnej sprawie, którą otrzymał nasz serwis, PRESCO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie udowodnił, że jest wierzycielem pozwanego przedsiębiorcy. Fundusz twierdził, iż nabył przysługującą bankowi wierzytelność na podstawie umowy cesji, jednakże do swojego pozwu zapomniał dołączyć załączników do tej umowy. Z treści tej umowy wynikało, iż załączniki stanowią jej integralną część. Ponadto umowa cesji […]

Cały wpis


Facebook