BLOG POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE NAKAZÓW ZAPŁATY

2016-07-27

Nakaz zapłaty

autor Radosław Owczarkowski

Co to jest nakaz zapłaty? Nakaz zapłaty to rodzaj orzeczenia sądowego. Jest on wydawany bez obecności stron, na posiedzeniu niejawnym, wyłącznie w oparciu o treść pozwu i dołączonych do niego załączników. Nakaz zapłaty jest orzeczeniem, które po uprawomocnieniu się ma taką samą moc prawną co zwykły wyrok sądowy. Wydawany jest prawie wyłącznie w sprawach o […]

Cały wpis


Facebook