BLOG POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE NAKAZÓW ZAPŁATY

2016-07-05

Miałeś dług w PRESCO? Możesz otrzymać ofertę od Kruka

autor Radosław Owczarkowski

PRESCO była do niedawna jedną z wiodących na polskim rynku firm windykacyjnych. Dzisiaj firma ta wycofuje się z tego rynku. Wierzytelności obsługiwane przez tę firmę będzie dochodził wrocławski KRUK SA lub związane z nim fundusze, w szczególności PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Czy podpisywać ugodę na 50% zadłużenia? Jeśli miałeś dług w PRESCO, nakaz […]

Cały wpis

2015-08-05

Czy tylko przedawnienie może uratować mnie od nakazu zapłaty?

autor Radosław Owczarkowski

W niedawnej sprawie, którą otrzymał nasz serwis, PRESCO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie udowodnił, że jest wierzycielem pozwanego przedsiębiorcy. Fundusz twierdził, iż nabył przysługującą bankowi wierzytelność na podstawie umowy cesji, jednakże do swojego pozwu zapomniał dołączyć załączników do tej umowy. Z treści tej umowy wynikało, iż załączniki stanowią jej integralną część. Ponadto umowa cesji […]

Cały wpis


Facebook