BLOG POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE NAKAZÓW ZAPŁATY

2016-11-28

Zarzuty od nakazu zapłaty

autor Radosław Owczarkowski

Zarzuty od nakazu zapłaty są, podobnie jak sprzeciw od nakazu zapłaty, środkiem zaskarżenia, który wnosi się do sądu po to, by zaskarżyć nakaz zapłaty. Przypominamy, że sprzeciw od nakazu zapłaty to środek odwoławczy w sprawach, w których wydawany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zarzuty od nakazu zapłaty, natomiast, są środkiem zaskarżenia w sprawach, w […]

Cały wpis

2015-06-11

Ruch SA ma na mnie nakaz zapłaty za dawne długi. Co zrobić?

autor Radosław Owczarkowski

Dopowiedzmy na wstępie, że chodzi o roszczenie z tytułu rozliczeń z kioskarzem. Umowy na prowadzenie kiosku zabezpieczone były wekslem. Każda umowa może wyglądać inaczej, a choćby niewielkie optycznie zmiany mogą mieć charakter istotnych różnic prawnych. Trudno dlatego generalizować, choć z drugiej strony można coś konkretnego powiedzieć o przypadkach, z którymi spotkaliśmy się pomagając osobom, które […]

Cały wpis


Facebook