UNWW – krok po kroku


Opublikowano o


Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Prowadzimy sprawy o UNWW

UNWW, czyli ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, było stosowane przez banki głównie w latach 2005 – 2010. Chodziło o to, żeby proponować kredyty ludziom, którzy nie mieli żadnego wkładu własnego. Ubezpieczenie tego brakującego wkładu było wówczas akceptowaną przez KNF formą obejścia wymogu posiadania minimalnego wkładu własnego. Umów zawierających ubezpieczenie NWW podpisano w sumie kilkadziesiąt tysięcy.

Przykładem banku, który stosował ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest mBank SA (dawniej Multibank). Ubezpieczenie UNWW występowało m. in. w kredycie o nazwie „MultiPlan. Klauzula UNWW pochodząca z tych umów została wpisana decyzją Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn akt XVII AmC 2600/11) do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez UOKIK. Wpisu dokonano pod numerem 6068, a sama klauzula ma brzmienie:

„Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. […] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji”.

Dzisiaj jest jasne, że postanowienia dotyczące UNWW – takie jak powyżej lub inne podobne stosowane w innych niż mBank bankach są częstokroć niezgodne z prawem i jako klauzule niedozwolone nie wiążą stron. Banki przemilczają fakt posługiwania się klauzulami niedozwolonymi, pomimo że proceder ten znalazł już po wielokroć swój finał w sądzie. Banki nie prowadzą żadnej akcji rekompensowania kredytobiorcom poniesionej szkody. Co zatem pozostaje? Niestety, jak się Państwo pewnie domyślacie, pozostaje tylko przeprowadzenie skutecznej windykacji sądowej.

Masz umowę z UNWW?

Jeśli posiadasz umowę zawierającą klauzulę UNWW możesz: płacić kolejne składki ubezpieczeniowe aż do pokrycia kwoty wkładu własnego, albo możesz wystąpić z powództwem przeciwko bankowi i odzyskać składki historyczne oraz uchronić się od składek przyszłych.

Szacuje się, że takich umów kredytowych zawierających ubezpieczenie niskiego wkładu własnego może być 50 – 100 tysięcy. Jeżeli Tobie też co 3 lata bank potrąca z konta lub potrącał dawniej pieniądze na ubezpieczenie, zainteresuj się sprawą. Możesz odzyskać całkiem pokaźną kwotę.

Prowadzimy postępowania w sprawach UNWW wpisywanych do umów kredytowych mBanku, Multibanku, Milenium Banku oraz Banku PKO BP SA.

Zleć nam prowadzenie sprawy

Sprawę możesz nam zlecić osobiście przychodząc do naszej kancelarii we Wrocławiu.

Możesz także przesłać nam dokumenty do wstępnej analizy. Wstępna analiza sprawy, po której powiemy Ci czy warto w Twojej sprawie podejmować kroki prawne przeciwko bankowi, jest zupełnie bezpłatna i nie rodzi żadnych zobowiązań po Twojej stronie.
Jakie dokumenty potrzebujemy?

  1. umowa o kredyt hipoteczny,
  2. regulamin udzielania kredytów hipotecznych (jeśli bank taki dokument stosował)
  3. dowody przelewów (pobrań) składek z konta kredytobiorcy na konto banku

Kontakt z kancelarią

  • Tel: + 48 600 700 827
  • E-mail: biuro@mamnakaz.pl
  • Adres: ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław

Radosław Owczarkowski

Komentarze: Bądź pierwszyOtrzymałeś Nakaz Zapłaty?

Sprawdź czy możesz uniknąć zapłaty długu

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników

Zadzwoń 600 700 827


POMAGAMY FRANKOWICZOM


Facebook