Wygrana w sprawie frankowej


Opublikowano o


Wygrana w sprawie frankowej

Nasi klienci bronili się przed roszczeniami Getin Noble Banku wysnuwanych na podstawie umowy o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Złożyliśmy sprzeciw od wydanego na rzecz Banku nakazu zapłaty, a potem doprowadziliśmy do oddalenia powództwa.

W sprawie chodziło o roszczenia z umowy hipotecznego kredytu walutowego indeksowanego do CHF zawartego w 2006 roku. Nasi klienci spłacali kredyt sumiennie aż do roku 2015, kiedy to z przyczyn losowych utracili płynność finansową i nie byli w stanie spłacać wszystkich zobowiązań wynikających z umowy kredytu. Choć sprawa wydawała się oczywista i racja Banku niewątpliwa. Klienci zwrócili się do nas o pomoc w przeciwdziałaniu roszczeniom Getin Noble Banku.

Przygotowaliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty, który został wydany przez Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie (sąd elektroniczny). W ten sposób uchroniliśmy klientów przed szybkim uprawomocnieniem się orzeczenia Sądu i możliwością skierowania sprawy do komornika. Przy okazji z dokumentów uzyskanych od klientów okazało się, że sprawa rokuje na wygraną, ponieważ Bank dochodził roszczeń z umowy zawierającej klauzule niedozwolone (klauzula zmiennego oprocentowania, klauzula indeksacyjna) oraz, że oparł swoje powództwo na bardzo słabym materiale dowodowym i nie wykazał w należyty sposób wysokości roszczenia.

Sprawa trafiła ostatecznie do Sądu Rejonowego w Bytomiu, który przyjął ją do rozpoznania w zwykłym trybie. Przedstawiliśmy Sądowi pełną argumentację wskazując na liczne uchybienia Banku, zarówno te procesowe, jak i te materialnoprawne wynikające z ułożenia relacji pomiędzy stronami umowy kredytowej w sposób nierównoważny, z pokrzywdzeniem strony nieprofesjonalnej – konsumenta (kredytobiorcy).

Na tym etapie nie wiadomo jeszcze jakie argumenty przesądziły o wyroku Sądu – dowiemy się więcej z pisemnego uzasadnienia, które na pewno będzie w tej sprawie przygotowane. Podzielę się na pewno moimi spostrzeżeniami na ten temat. Dzisiaj klienci mogą cieszyć się nadzieją na to, że wszystko zakończy się po ich myśli, a właściwie lepiej niż po ich myśli, bo nie zakładali możliwości wygranej z Bankiem gdy pisali do nas pierwszego maila.

Dzisiaj zaczynają wierzyć w możliwość wygranej z Bankiem. Na odtrąbienie pełnego sukcesu jest jednak jeszcze za wcześnie. Wyrok nie jest prawomocny. Czekamy na uzasadnienie Sądu. Bank, jak przypuszczam, nie łatwo pogodzi się z porażką w tej sprawie. Być może więc, sprawa na skutek apelacji Banku zostanie przekazana do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Uzupełnienie – 3 października 2019 r.

Sprawa zakończyła się pełnym sukcesem. Bank apelował, ale wygraliśmy w sprawie frankowiczów także w drugiej instancji. Sąd II instancji uznała umowę za nieważną ze względu na niemożność wykonywania umowy,  bez uznanych za niewiążące klauzul indeksacyjnych.

 


Radosław Owczarkowski

Komentarze: (1)Otrzymałeś Nakaz Zapłaty?

Sprawdź czy możesz uniknąć zapłaty długu

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników

Zadzwoń 600 700 827


POMAGAMY FRANKOWICZOM


Facebook