Opublikowano o


zarzuty od nakazu zaplaty

Zarzuty od nakazu zapłaty są, podobnie jak sprzeciw od nakazu zapłaty, środkiem zaskarżenia, który wnosi się do sądu po to, by zaskarżyć nakaz zapłaty. Przypominamy, że sprzeciw od nakazu zapłaty to środek odwoławczy w sprawach, w których wydawany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zarzuty od nakazu zapłaty, natomiast, są środkiem zaskarżenia w sprawach, w których wydano nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Będziesz więc od razu wiedział jakiego rodzaju środek odwoławczy powinieneś złożyć po otrzymaniu z sądu nakazu zapłaty, bo każdy nakaz zapłaty będzie stosownie zatytułowany: „nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym” lub „nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym”.

Skutki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest sam w sobie, tytułem zabezpieczenia. Oznacza to, że po jego otrzymaniu wierzyciel może uzyskać zabezpieczenie swoich roszczeń, kierując odpowiedni wniosek do komornika, domagając się np. zajęcia rachunku bankowego dłużnika. Dodatkowo, nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla lub czeku jest natychmiast wykonalny po upływie terminu do zapłaty wynikającej z niego należności. Nie ma przy tym znaczenia nawet zaskarżenie nakazu przez dłużnika poprzez wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy sprawa będzie się dalej toczyła czy nie, wierzyciel będzie mógł wyegzekwować od dłużnika zasądzone nakazem zapłaty pieniądze. Powyższe uwagi pokazują jak bardzo trudną procesowo sytuację ma dłużnik, jeśli otrzyma nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Tutaj nie ma już sytuacji podobnej do postępowania upominawczego, gdzie po skutecznym wniesieniu sprzeciwu, nakaz zostaje uchylony i wychodzi z obiegu prawnego. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, choć może zostać zweryfikowany w zwykłym postępowaniu rozpoznawczym, to jednak przez całe postępowanie, pozostaje w mocy i rodzi określone skutki prawne, wzmacniając pozycje wierzyciela i ograniczając możliwości dłużnika.

Pilnuj terminu do złożenia zarzutów!

Chcąc odwołać się od nakazu zapłaty musisz skrupulatnie przestrzegać terminu 14 dni do złożenia zarzutów od nakazu zapłaty w sądzie. Jeden dzień opóźnienia spowoduje odrzucenie zarzutów. Zarzuty powinny zostać złożone osobiście w siedzibie sądu lub drogą pocztową. Wysyłając pocztą zarzuty od nakazu zapłaty dniem ich złożenia w sądzie będzie dzień, w którym nadasz list na poczcie. W tym miejscu warto wspomnieć, że sąd ma obowiązek doręczyć pozwanemu (dłużnikowi) nakaz zapłaty. Jako, że sąd wydaje nakaz zapłaty zawsze na posiedzeniu niejawnym , tzn. bez udziału stron, dla dłużnika, moment otrzymania nakazu zapłaty jest pierwszym zetknięciem się ze sprawą sądową. I to właśnie w tym momencie dłużnikowi rozpoczyna się 14-dniowy termin do złożenia zarzutów od nakazu zapłaty. Pamiętaj, że jeśli odbierzesz nakaz zapłaty z sądu, to jest to jedyny czas na to, aby kwestionować obowiązek zapłaty zasądzonej należności.

Skutki złożenia zarzutów od nakazu zapłaty

Złożenie zarzutów od nakazu zapłaty nie powoduje uchylenia nakazu zapłaty, a jedynie wszczyna procedurę sądowej weryfikacji podstaw wydanego nakazu. Powód (wierzyciel) może w tym czasie np. uzyskać zabezpieczenie na majątku dłużnika lub w niektórych sytuacjach przeprowadzić skuteczną egzekucję roszczenia. Porównując nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym i nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, trzeba, zatem zwrócić uwagę na to, że w tym pierwszym przypadku nie ma sensu podejmowanie obrony w celu odroczenia egzekucji. Taki skutek możemy uzyskać w przypadku postępowania upominawczego, ale już nie w przypadku postępowania nakazowego. Skarżenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, poza zupełnie wyjątkowymi sytuacjami, ma więc sens tylko wtedy, gdy rzeczywiście dysponujemy takimi argumentami obrony, które pozwolą na oddalenie powództwa.

Opłata od zarzutów od nakazu zapłaty

Składając zarzuty od nakazu zapłaty, dłużnik musi także liczyć się z tym, że jego środek zaskarżenia zostanie przyjęty do rozpoznania po jego opłaceniu. Opłata od zarzutów jest liczona jako 3/4 opłaty sądowej za daną sprawę nie mniej niż 30 zł, przy czym opłata sądowa zawsze wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Upraszczając, trzeba powiedzieć, że za zarzuty od nakazu zapłaty zapłacisz 3,75% głównej należności, o którą toczony jest spór. Kwota opłaty nie będzie jednak niższa niż 30 zł. Dla przykładu wnosząc zarzuty od nakazu, którym sąd zasądził kwotę 10.000 zł, będzie trzeba wnieść opłatę w wysokości 375 zł. Przykład drugi: jeśli nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym zasądzono kwotę 55.000 zł, kwota opłaty sądowej od zarzutów wyniesie 2063 zł (z obliczeń wynika kwota 2062,50 zł, ale zawsze dokonuje się zaokrąglenia w górę do pełnego złotego).

Jak dobrze napisać zarzuty od nakazu zapłaty?

W tej materii odsyłam do przygotowanego podstawowego opracowania na temat przygotowywania sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Trzeba oczywiście pamiętać, by pismo odpowiednio zatytułować mianem „zarzuty od nakazu zapłaty’. Ponadto na uwagę zasługuje szczególna sytuacja, która powstaje wtedy, gdy nakaz zapłaty wydany został na podstawie weksla. Kłopot w takiej sytuacji związany jest z samym charakterem zobowiązania z weksla. Jest ono oderwane od podstawowego stosunku prawnego, dlatego zwykle uzasadnienia pozwów zawierających wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym są bardzo lakoniczne i zawierają jedynie informacje o wekslu, jego wypełnieniu i treści. Dłużnik, który chce w takiej sytuacji powoływać się na okoliczności związane ze stosunkiem podstawowym, w którym weksel in blanco był jedynie formą zabezpieczenia, musi mocno się nagimnastykować i wykazać, że w danej sytuacji sąd powinien zastanowić się nad stosunkiem podstawowym czyli np. umową pożyczki czy kredytu. O tym jak to zrobić napiszemy w kolejnym artykule.


Radosław Owczarkowski

Komentarze: 12


 • Paweł Kos 1 grudnia 2016 o 16:02

  Prowadzę firmę. Ostatnio dostałem nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Wysłał mi go człowiek, który robił dla mnie bramę garażową jako podwykonawca. Zrobił ją źle, nie zachował odpowiednich odstępów, trzeba było wszystko robić od nowa. Nie zapłaciłem mu, bo poniosłem ogromne koszty związane z poprawkami i wynajęciem kolejnej firmy. Szkopuł w tym, że podpisałem na tę bramę weksel. Zanim się zorientowałem, że mam sprawę w sądzie już mi komornik zajął konto. Czy jak złożę teraz sprzeciw, to mi coś pomoże, czy będę mógł jeszcze odzyskać moje pieniądze. To jest jakiś absurd, że gość nic nie zrobił, a jeszcze dostał moje pieniądze.

  Odpowiedz

  • Radosław Owczarkowski 1 grudnia 2016 o 16:12

   To jest normalna sprawa z weksla w postępowaniu nakazowym. Podpisanie weksla in blanco zawsze trzeba mocno rozważyć i ewentualnie zorientować się, czy w grę nie wchodzą jakieś bezpieczniejsze dla dłużnika środki zabezpieczenia wierzytelności. W tej sytuacji, o której Pan mówi, komornik póki co nie przeprowadził egzekucji, ale najprawdopodobniej dokonał zabezpieczenia. Samo złożenie zarzutów od nakazu zapłaty niestety nie zmieni Pana sytuacji procesowej i faktycznej. Dopiero wygrana w procesie może zagwarantować Panu zwrot zajętej przez komornika kwoty. Musi Pan jednak wykazać, że warunki wypełnienia weksla przez powoda nie zostały spełnione.
   W ocenie Pana sytuacji oraz w przygotowaniu zarzutów możemy pomóc. Trzeba działać szybko.

   Odpowiedz

 • Bartol13 2 grudnia 2016 o 14:01

  Mam takie pytanko, na nowym mieszkaniu. Na mój stary adres, gdzie mieszkałem z ojcem przychodzi pełno listów z sądów i z windykacji. Ja ojcu powiedziałem, żeby nic nie odbierał, ale w końcu nie wiem, czy lepiej coś odebrać, czy może tym wszystkim krukom i getbackom podać mój nowy adres, niech ojca nie męczą? Jak to jest. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie, już mi kiedyś pomogliście.

  Odpowiedz

  • Radosław Owczarkowski 2 grudnia 2016 o 15:38

   Zawsze powtarzam klientom, że nieodebranie przesyłki nie zmniejsza liczby problemów tylko zwiększa. Oczywiście to jest zasada ogólna, ale pewnie trochę bym rozróżnił typy przesyłek. Na pewno z sądu warto przesyłkę odebrać i po prostu odpowiednio się ustosunkować do niej – napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, jeżeli w przesyłce znajduje się nakaz zapłaty. Jeśli dostajemy dziesiątą kopertę od GetBack’a albo od KRUK’a, to może rzeczywiście nie jest to takie ważne, abyśmy po raz kolejny dowiedzieli się jak bardzo tej czy innej firmie windykacyjnej jest przykro… Co do Pana pytania o podanie nowego adresu do korespondencji uważam, że jeśli Pan chce odciążyć ojca, to na pewno to jest dobry pomysł. Jeśli jednak ojciec chce Panu pomóc, to najlepiej byłoby, żeby odbierał Panu przesyłki sądowe i OD RAZU Panu je przekazywał. I to byłby najlepszy scenariusz dla Pana moim zdaniem.

   Odpowiedz

 • Ewa 9 grudnia 2016 o 14:08

  Miałam pożyczkę Profi credit, czy nakaz sadowy z weksla powinnam dostać do domu?

  Odpowiedz

  • Radosław Owczarkowski 27 grudnia 2016 o 17:12

   Tak, nakaz zapłaty zawsze sąd powinien doręczyć dłużnikowi. Nie ma znaczenia czy to jest nakaz w postępowaniu upominawczym czy w postępowaniu nakazowym, czy z weksla czy bez weksla. Zawsze musi trafić do dłużnika, a dłużnik ZAWSZE musi mieć możliwość odwołania się.

   Odpowiedz

 • Katarzyna 24 maja 2017 o 12:00

  chciałabym uzyskać poradę w temacie niesłusznego potrącenia kwoty z mojego konta bankowego i dokonanej niecelowej egzekucji z mojego konta bankowego mam następujące pytanie. W toku trwającego postępowania i przekazania sprawy do rozpatrzenia według właściwości ogólnej czy mam prawo wystosować do Wierzyciela wezwanie do zapłaty?
  Argumentami uzasadniającymi wezwanie do zapłaty byłyby nw. fakty:
  W związku z upadkiem nakazu zapłaty, w efekcie nieprawomocnym wyrokiem a egzekucja może odbywać się tylko na podstawie prawomocnego wyroku. Komornik umorzył zajęcie wierzytelności zanim Sąd wydał postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia według właściwości ogólnej. Wyrok na podstawie którego oparto roszczenie jest nieprawomocny.
  Ile będzie mnie kosztowała taka porada prawna?

  Odpowiedz

 • Radosław Owczarkowski 24 maja 2017 o 12:05

  @Katarzyna
  To nie jest wyjątkowa sytuacja. Takie sprawy się zdarzają. Komornik zdąży wyegzekwować roszczenie na rzecz wierzyciela, a dopiero później dochodzi do prawomocnego – czasem nawet korzystnego dla dłużnika rozstrzygnięcia sprawy w sądzie. Oczywiście w takiej sytuacji w większości przypadków będzie dłużnikowi przysługiwało roszczenie o zwrot bezpodstawnie zajętych kwot. Szczegóły możemy omówić telefonicznie iRóznież kwestię wynagrodzenia za doradztwo czy ewentualne dalsze usługi prawne. Sama rozmowa telefoniczna jest bezpłatna i bez zobowiązań.

  Odpowiedz

 • Agnieszka 12 listopada 2017 o 10:03

  Witam czekam obecnie na pismo z sądu ponieważ mam dług w profi credit mimo iż próbowałam się z nimi dogadać nie chcieli czy będe mogła się odwołać od nakazu zapłaty nie wiem jakiego.

  Odpowiedz

 • tadeusz 27 stycznia 2018 o 09:14

  mój dochód i rozchód finansów;dochód;1630 PLN, rozchód; Getin Nobile Bank 498,92 PLN, Eurobank500 PLN,oraz komornik na 140 zł pobrał już drugi miesiąc z emerytury pozostało mi 77 zł na koncie .Cciałbym chociaż odsunąc dług na okres 3 do 6 miesięcy może jakoś poprawi mi się sytuacja finansowa ,po trochu może spłce te długi ale już następny mi zaczyna wchodzić ,proszę o pomoc. dziękuję

  Odpowiedz

  • Radosław Owczarkowski 30 stycznia 2018 o 19:30

   @ Tadeusz
   Najlepiej będzie porozmawiać. W takiej sytuacji musimy ustalić z czego wynikają poszczególne egzekucje, kiedy i w jakim trybie w każdej ze spraw wydano nakaz zapłaty itd. Dlatego proszę o telefon. Do rozmowy proszę przygotować dokumenty i dane dotyczące postępowań. nr tel: 600700 827.

   Odpowiedz

 • Grzes1402 20 lutego 2018 o 03:48

  Podpisując umowę leasingowa podpisałem weksel in blanco po 2,5 roku miałem problemy finansowe i nie spłacalem rat, leasing zalicytował samochód a teraz wystawili i żąda zapłaty weksla na kosmiczna sumę czy mogę jakoś zmniejszyć ta sumę na wekslu umowa rozwiązana została po połowie okresu spłacenia?

  Odpowiedz


Otrzymałeś Nakaz Zapłaty?

Sprawdź czy możesz uniknąć zapłaty długu

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników

Zadzwoń 600 700 827


POMAGAMY FRANKOWICZOM


Facebook