Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827
Możliwe, że trafiasz na ten artykuł, ponieważ szukasz wiadomości jak pozbyć się windykacji, jak zatrzymać nękanie przez telefony, jak zatrzymać dziwne SMS o długach. A może zwyczajnie chcesz znaleźć kontakt do funduszu współpracującego z firmą windykacyjną, bo chcesz dowiedzieć się czego dotyczył Twój dług, albo jaki jest numer sprawy sądowej lub egzekucyjnej. Niezależnie od tego z jakiego powodu tutaj trafiłeś – dobrze że jesteś. Może właśnie tutaj dowiesz się, że Twój dług może przestać istnieć.

 

Krótka historia o panu, który miał dług

 

Nasz klient został pozwany przez EOS I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Pozew opiewał na ponad 6000 zł i został uzasadniony w ten sposób, że nasz klient zawarł umowę bankową w 2016 roku, która, jak twierdził fundusz, nie została w pełni spłacona. W następnej kolejności treść uzasadnienia pozwu natychmiast przeskakiwała na maj 2022 roku, kiedy to miała zostać zawarta umowa cesji na mocy której EOS KSI wraz z funduszem EOS przejął pakiet wierzytelności,a w tym także dług naszego klienta. Do pozwu EOS nie załączył żadnego innego dowodu oprócz wyciągu z ksiąg rachunkowych funduszu, który to miał zdaniem powoda udowadniać zarówno powstanie wierzytelności, jaki i jego wysokość. Nie zgodziliśmy się z tym stanowiskiem.
 
Odpowiedź na pozew z EOS

 

Naszym celem było przygotowanie na żądanie sądu adekwatnej do sytuacji odpowiedzi na pozew EOS. W naszej odpowiedzi stwierdziliśmy między innymi, Stanowisko funduszu EOS 1 FIZ NFW jest błędne, bo wyciąg z ksiąg rachunkowych Funduszu, może potwierdzać zawartą umowę cesji, ale nie dowodzi ani wysokości ani zasadności roszczenia wynikającego z jakiegoś pierwotnie zawiązanego stosunku prawnego (np. umowy pożyczki, umowy kredytu, umowy o kartę kredytową itp.). Podkreślaliśmy, że skuteczność nabycia wierzytelności w drodze umowy cesji warunkowana jest przede wszystkim istnieniem samej wierzytelności pierwotnej, a tego EOS 1 NSFIZ w ogóle zaniechał udowodnić. Podkreśliliśmy też, że z art. 6 k.c. i 232 k.p.c. wynika ryzyko niekorzystnego rozstrzygnięcia w sytuacji, gdy strona nie przytoczyła wystarczających dowodów na poparcie swoich twierdzeń, w sytuacji gdy ciężar dowodu co do tych okoliczności na niej spoczywał i dlatego pozew powinien zostać oddalony.
I tak też się stało. Sąd Rejonowy uwzględnił naszą argumentację i oddalił powództwo w całości. Pan dług miał, ale już go nie ma.

 

EOS nakaz zapłaty - nie zasypiaj gruszek w popiele

 

Morał z tej historii jest taki, żeby, jak głosi jedna z ludowych mądrości nie zasypiać gruszek w popiele, czyli, że ważne jest to, żeby nie zaniedbywać spraw wymagających załatwienia i żeby umiejętnie wykorzystywać nadarzające się okazje. Wykorzystaj historię Pana co długu już nie ma i sam załatw sprawę swojego długu. Pamiętaj, że w tego rodzaju sprawach firmy windykacyjne takie jak EOS KSI Polska, kupują pakiety wierzytelności od banków i innych instytucji po bardzo niskich cenach, bez szczegółowego sprawdzania każdej ze spraw. Dlatego w Twoim przypadku także może pojawić się szansa na całkowitą wygraną z funduszem i uniknięcie zapłaty papierowego długu.

 

Odpowiedź na pozew albo sprzeciw od nakazu zapłaty w sprawie EOS

 

Udziel przemyślanej odpowiedzi na pozew z EOS, który dostałeś z sądu, albo złóż skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty i uniknij konieczności regulowania przedawnionych, nieudokumentowanych lub nieistniejących długów. Dobrze, że trafiłeś na ten artykuł, bo teraz już wiesz, że Twoja sprawa też może już wkrótce zakończyć się happy endem. Twój dług w EOS możemy także wyzerować, jeśli się z nami skontaktujesz. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy, dlatego najlepiej od razu przygotuj posiadane dokumenty.

 

EOS i inne fundusze wierzytelności w Polsce

 

Twoja sprawa może dotyczyć któregoś z innych funduszy, które działają na naszym rynku, takiego jak gdyński Best, Hoist Finanse czy też VPF i Horyzont NSFIZ oraz Prokura, której siedzibą jest Wrocław. Każdy z tych funduszy ma swoją specyfikę działania, ale każdy z nich w swoim pragmatycznym dążeniu do maksymalizacji zysków przyjmuje określone założenia, także co do statystyk, zgodnie z którymi tylko kilka procent dłużników odwołuje się od wydanych na rzecz tych funduszy nakazów zapłaty.

Bardzo podobnie działają także kolejne fundusze niestandaryzowane takie jak Eques Debitum, Intrum Justitia czy zamojskie Kredyt Inkaso. Bez względu na nazwę funduszu, możemy Ci pomóc w ocenie sytuacji prawnej i w sprawnym przeprowadzeniu postępowania.