Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827
Umową cesji wierzytelności z 14 czerwca 2023 roku fundusz Jupiter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności przejął wierzytelności po likwidowanym UNIVERSE Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Z informacji, które do nas docierają wynika, że nowy wierzyciel uruchomił akcję wezwań kierowanych do dłużników.
 
 

Zatem, osoby, które kiedyś były zadłużone w UNIVERSE, mogą dzisiaj otrzymać pisma zachęcające do spłaty długu lub zawarcia ugody z JUPITERem. Z pisma, które do Państwa może dotrzeć wynika, że spłata długu JUPITEROWI jest korzystna i można "odzyskać przyszłość". Tak przynajhmniej głosi slogan reklamowy firmy Asseta SA (firma windykacyjna obsługująca fundusze UNIVERSE oraz JUPITER). Ale czy to prawda?

 
Jak warto sie teraz zachować po otrzymaniu wezwania od nowego wierzyciela?
 
Na pewno trzeba działac z głową. Ani zbyt pospiesznie, ani nie lekceważąco. Nie mozna w szczególności odłożyć takiego pisma do szuflady i zapomnieć o sprawie. Warto przyjrzeć się roszczeniu i zastanowić co na danym etapie postępowania firma windykacyjna realnie jest w stanie zrobić z przejętą wierzytelnością. Jak jest w stanie realnie mi zagrozić? Odpowiedzi na te pytania trzeba szukać zarówno w przesłanym do Państwa piśmie JUPITERA, jak i w dokumentach źródłowych, takich jak powoływany w treści pisma nakaz zapłaty lub umowa podstawowa np. Umowa pożyczki z bankiem (UNIVERSE przejmowało kiedyś wierzytelności np. Takich banjów jak PKO BP SA,). Dopiero po analizie tych dokumentów warto podjąć decyzję co do podejmowania dalszych konkretnych kroków. Do dyspozycji dłużnik ma kilka możliwości, w tym: "opcja pasywna" – rzeczywiście odłożenie sprawy do szuflady i oczekiwanie na ewentualny dalszy rozwój wypadków, oraz "opcaj aktywna" czyli obrona przez atak, to jest próba podważenia nakazu zapłaty. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że są takie sytuacje, gdy nakaz zapłaty, choć wydany dawno temu, nadal mozna skutecznie zaskarżyć. Ponadto warto wspomnieć, że każda kolejna cesja wierzytelności tworzy szereg komplikacji dowodowych po stronie wierzyciela, któremu coraz trudniej będzie wykazać i udowodnić istnienie wierzytelności w określonej kwocie po kolejnej z cyklu cesji wierzytelności.
 
 

Dlatego z naszej strony zdecydowanie polecamy "opcję aktywną". To jest opcja, która daje rzeczywiście szansę na prawdziwe pozbycie się długów, zamiast ich spłacania po latach. Jeśli sprawę dobrze przemyślisz i złożysz odpowiedni sprzeciw od nakazu zapłaty lub zarzuty od nakazu zapłaty masz szansę to zrobić. Przejęcie długu przez kolejny podmiot jest najlepszą do tego sposobnością.

 

Pamiętaj, że możesz liczyć na pomoc specjalistów serwisu Mamnakaz.pl Skontaktuj sie z nami pod numerem 600 700 827.