Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

 

W zapytaniach, które otrzymujemy od naszych klientów na naszą skrzynke mailową oraz w rozmowach telefonicznych z dłużnikami często słyszymy powtarzające się zdziwienia w rodzaju: "nie wiem co to jest ten fundusz, ale chcą ode mnie zapłaty", "nie znam firmy Prokura, nie wiem czemu mam im płacić?", "nie podpisywałem z nimi żadnych umów, o co im chodzi?".
 
Co to jest Prokura NSFIZ?
 
Przewijają się w tych pytaniach różne nazwy funduszy, ale o Prokurę jest najwięcej zapytań. Chodzi dokładnie o fundusz Prokura Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w skrócie Prokura NFWFIZ). Do niedawna pełna nazwa funduszu brzmiała Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w skrócie Prokura NSFIZ). Jest to największy z polskich funduszy wierzytelności, a zatem skupuje najwięcej wierzytelności, które następnie we własnym imieniu dochodzi zapłaty od dłużników.
 
Cesja długu na fundusz
 
Jak widac na powyższych pytaniach, dłużników często zaskakuje fakt otrzymywania monitów, wezwań do zapłaty, a także nakazów zapłaty od podmiotu, z którym nie zawierali oni bezpośrednio żadnych umów. Aby rozwikłać tę kwestię, warto przyjrzeć się procesowi sprzedaży wierzytelności, który jest kluczowy dla zrozumienia działań firm windykacyjnych i funduszy wierzytelności. W wielu przypadkach sytuacja ta wynika z przeniesienia wierzytelności na fundusze inwestycyjne zamknięte, takie jak Prokura NFW FIZ. Tego rodzaju fundusze mają na celu inwestowanie w różne formy wierzytelności, stając się pośrednikami między dłużnikami a pierwotnymi wierzycielami, takimi jak banki czy instytucje pożyczkowe. Fundusze tego typu co Prokura, koncentrują się głównie na zakupie pakietów wierzytelności od różnych instytucji finansowych. Mogą to być zarówno banki, jak i firmy windykacyjne czy towarzystwa ubezpieczeniowe. Następnie, ich celem jest odzyskiwanie środków od dłużników, wykorzystując różnorodne metody windykacyjne.
 
Ważnym aspektem w tym kontekście jest zrozumienie, że każda firma windykacyjna, a w tym także każdy fundusz wierzytelności, ma własną strategię dochodzenia wierzytelności, a ta może się różnić w zależności od rodzaju portfela wierzytelności, który posiada. Niektóre firmy preferują długotrwałe postępowania polubowne, podejmując próby ugodowe i komunikacji z dłużnikiem, podczas gdy inne decydują się na szybki krok sądowy, uzyskując nakazy zapłaty bezpośrednio od sądu. W kontekście pytań dłużników, zrozumienie, dlaczego na nakazie zapłaty widnieje nazwa Prokura NSFIZ, mimo że kredyt był zaciągnięty w BRE Banku, staje się kluczowym elementem. Takie sytuacje wynikają z faktu, że wierzytelności mogą być przekazywane między różnymi firmami, a ich dokumentacja często zmienia właścicieli. W rezultacie, w procesie windykacji dłużnik może mieć do czynienia z różnymi nazwami firm, co może budzić zaniepokojenie i dezorientację.
 
Jak bronić się przed pozwem funduszu?
 
Niezależnie od tego, czy postępowanie windykacyjne jest prowadzone długotrwale czy szybko, dłużnikowi zawsze zaleca się dokładne zanalizowanie własnej sytuacji finansowej. W tym kontekście istotne jest zweryfikowanie słabych punktów roszczenia, zidentyfikowanie ewentualnych błędów w dokumentacji przekazywanej pomiędzy instytucjami finansowymi, a także podjęcie świadomej decyzji dotyczącej obrony przed postępowaniem windykacyjnym w tym także, a może zwłaszcza na etapie postępowania komorniczego.
Należy jednak pamiętać, że firmy windykacyjne działają zawsze we własnym interesie, dążąc do maksymalizacji zysków. W związku z tym, wartość uzyskanego nakazu zapłaty może być kwestionowana, a dłużnicy powinni być świadomi swoich praw i możliwości obrony. Profesjonalna pomoc doradcy prawno-finansowego może okazać się nieoceniona w procesie zrozumienia i skutecznej reakcji na nakazy zapłaty oraz inne dokumenty związane z procesem windykacyjnym. Dlatego też, pomimo pozornie skomplikowanego charakteru procesu windykacyjnego, zrozumienie własnych praw i świadome podejście do obrony staje się kluczowe dla skutecznego radzenia sobie z tego typu sytuacjami.

Czy Prokura to Kruk?
 
Na koniec warto dodać, że Prokura jest częścią grupy kapitałowej Kruk SA, której siedzibą jest Wrocław. Dlatego też, w początkowej fazie monitowania wierzytelności i dążenia do zawarcia ugody przez windykatorów dłużnik może stykać się wyłącznie z nazwą całej grupy finansowo windykacyjnej, czyli właśnie Kruk SA, albo z nazwą reprezentującej interesy Kruk SA Kancelarią Prawną Raven. O samym funduszu Prokura może dowiedzieć się nieco później, gdy podjęte zostaną kroki windykacji sądowej i egzekucji komorniczej. Na tym etapie to fundusz Prokura będzie wskazywany jako powód w postepowaniu sądowym oraz jako wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym.
Do grupy kapitałowej Kruk SA należą oprócz Prokury jeszcze dwa inne fundusze wierzytelności, czyli Presco Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, oraz Bison Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej Presco NSFIZ oraz Bison NSFIZ).