Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Rapida Money to serwis pożyczkowy prowadzony przez zarejestrowaną w Polsce firmę pożyczkową Rapida sp. z o.o., która do Polski weszła w 2016 roku. Rapida ma rodowód brytyjski. To z Wielkiej Brytanii pochodzi kapitał spółki, oraz główny udziałowiec polskiej spółki- corki – Richmond Group Limited.

Rapida mieściła się początkowo w Warszawie, a potem przeniosła siedzibę do Krakowa. Udzielała pożyczek poprzez stronę internetową rapidamoney.pl. Dzisiaj serwis już nie działa. Firma nie oferuje już nowych pożyczek, choć cały czas istnieje i obsługuje pożyczki już zawarte. Niektórzy z jej klientów, którzy nie wypełniali skrupulatnie obowiązków umownych, mogli po tym jak otrzymali wezwanie do zapłaty, a potem nakaz zapłaty stać się dłużnikami RGA 27 Limited – powiązanej z Rapida sp. z o.o. spółki brytyjskiej z grupy Richmond Group LTD. To właśnie RGA 27 Limited przejmuje w ramach grupy kapitałowej wierzytelności trudne, które dochodzi uzyskując nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko dłużnikowi, a potem kierując sprawę do egzekucji przez komornika sądowego. Postępowania te mogą prowadzić także do tego, że komornik na wniosek RGA27 LTD rozpocznie egzekucję z nieruchomości, pomimo tego, że nieruchomość nie była nigdy przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego.

 

W tym miejscu wrócić trzeba do specyfiki działania Rapida Money. Otóż, istotne jest to, że pożyczali oni pieniądze – standardowo do 25.000 zł – niemal każdemu. Nie stosowali, jak wspomniałem, zabezpieczenia w postaci hipoteki ustanawianej na nieruchomości pożyczkobiorców, ale zabezpieczali spłatę zobowiązania poprzez wymóg ustanowienia tzw. Gwaranta, czyli poręczyciela, który miał za zadanie poręczyć, że pożyczkobiorca odda zgodnie z umową kapitał wraz z opłatami i odsetkami. Gwarantem mógł być krewny lub znajomy. Z perspektywy obecnych, toczących się postępowań windykacyjnych należy mieć na uwadze, że Gwarant może dzisiaj odpowiadać dokładnie w takim samym zakresie jak sam pożyczkobiorca w wypadku, gdy ten drugi nie spełni swojego obowiązku względem firmy pożyczkowej.

Zatem windykacja przez brytyjską spółkę RGA27 LTD lub inną spółkę z grupy może dotyczyć na równi samego pożyczkobiorcy, jak i jego gwaranta. Każdy z nich może dostać wezwanie do zapłaty, albo wydany przez sąd nakaz zapłaty, albo w końcu postanowienie o wszczęciu egzekucji przez komornika. Trzeba pamiętać, że niezależnie od tego na jakim etapie jest sprawa, warto się jej przyjrzeć dokładnie i podjąć merytoryczną obronę przed roszczeniami windykacyjnymi. Roszczenia tego rodzaju często są nieprawidłowo uudokumentowane, przedawnione lub oparte na klauzulach abuzywnych (niedozwolonych klauzulach umownych ), które dłużnik może podważyć, dążąc do uniknięcia zapłaty długu.

Tutaj możesz przeczytać o tym, jak TSUE potwierdza powagę wpisu klauzul niedozwolonych do rejestru klauzul niedozwolonych UOKIK

Z naszej strony w tego rodzaju sprawach zapewniamy fachową analizę dokumentów na każdym etapie postępowania. Pomożemy Tobie dowiedzieć się czy da się coś w sprawie zrobić. Warto pamiętać, że po otrzymaniu nakazu zapłaty jedynym środkiem odwoławczym jest sprzeciw od nakazu zapłaty (gdy wydano nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, środkiem odwoławczym są zarzuty od nakazu zapłaty). Sprzeciw od nakazu zapłaty można wnieść do sądu w ciągu 14 dni od dnia, kiedy doręczony zostanie list z sądu. Pamiętaj także, że gdy nakaz zapłaty wraz z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji lub z zajęciem komorniczym dostaniesz bezpośrednio od komornika, to także możesz się obronić przed zapłatą z nakazu zapłaty.

Podsumowuyjąc, nie zdziw się, że po niewielkim opóźnieniu z płatnościami rat pożyczki w Rapida Money, w sprawie nagle zaczyna do Ciebie pisać firma RGA27 LTD z Wielkiej Brytanii. Nie zdziw się też, że podejmuje ona stanowcze i daleko idące kroki windykacyjne (szybkie wystąpienie do sądu o nakaz zapłaty). Rapida już nie oferuje na rynku polskim pozyczek nowym klientom, dlatego nie musi jej zależeć na dobrej opinii wśród konsumentów, a zależy jej głównie na skutecznej windykacji wszystkich roszczeń. I ostatecznie – korzystaj z prawa do obrony. Na każdym etapie postępowania jest szansa uniknięcia zapłaty lub zasadniczego zredukowania wysokości koniecznej spłaty.