Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Weksel inwestycyjny – pomagamy poszkodowanym

03.06.2024

Pomagamy poszkodowanym w sprawach tzw. weksli inwestycyjnych. Nasza kancelaria pomaga osobom, które zainwestowały w tzw. weksle inwestycyjne i napotkały problemy ze zwrotem swoich środków. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z tego rodzaju roszczeniami. Czym jest weksel? Weksel to papier wartościowy, który stanowi pisemne zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniężnej w określonym terminie. Jest to narzędzie finansowe szeroko stosowane w obrocie gospodarczym, które

ZZK Wrocław – nakaz zapłaty za czynsz najmu lokalu komunalnego.

03.06.2024

Nakaz zapłaty - Zarząd Zasobów Komunalnych Wrocław Nasza klientka została pozwana przez ZZK we Wrocławiu (Zarząd Zasobu Komunalnego Wrocław) o zapłatę czynszu za rzekomo zamieszkiwane przez nią mieszkanie komunalne. Według przedstawionego przez ZZK uzasadnienia pozwu, klientka miała zaległości czynszowe za okres, w którym zdaniem ZZK zamieszkiwała w spornym lokalu. Jednakże, jak się później okazało, była to sytuacja zdecydowanie bardziej skomplikowana.   Nakaz zapłaty - Zarząd Zasobów

Tajemnicze wezwanie do zapłaty EOS

31.05.2024

Tajemnicze wezwanie do zapłaty – przykład z 2019 roku Wprowadzenie Sprawa, o której mówimy, sięga kilku lat wstecz, ale jest niezwykle ważna do zrozumienia, jak działa system windykacji w Polsce. Takie tajemnicze wezwanie do zapłaty nie jest codziennością i warto je zauważyć, nawet po kilku latach. Treść wezwania z EOS Klient otrzymał wezwanie o następującej treści: „EOS I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny (dalej: EOS I FIZ NFS) zawiadamia, że na

Wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszy wierzytelności: Jak bronić się przed roszczeniami windykacyjnymi

28.05.2024

Wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszy wierzytelności: Jak bronić się przed roszczeniami windykacyjnymi W dzisiejszych czasach fundusze sekurytyzacyjne oraz firmy windykacyjne często wykorzystują wyciągi z ksiąg rachunkowych jako kluczowy element w procesach przeciwko dłużnikom. Wielu osobom może się wydawać, że taki dokument jest niepodważalnym dowodem istnienia zadłużenia. Jednakże, wiedza o tym, że w postępowaniu cywilnym wyciąg z ksiąg rachunkowych nie ma takiej mocy dowodowej, jak mogłoby się

Orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące kredytów frankowych

28.05.2024

Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych Dnia 25 kwietnia 2024 roku, Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej wydał przełomową uchwałę (III CZP 25/22) dotyczącą kredytów frankowych. Uchwała ta ma na celu wyjaśnienie i uporządkowanie wielu kwestii, które do tej pory były przedmiotem rozbieżnych orzeczeń sądów. O jej przełomowym charakterze mozna jednak mówić w zakresie w jakim SN wskazał na początek biegu przedawnienia roszczeń banku względem kredytobiorców. Kluczowe Postanowienia

Ugody z Firmami Windykacyjnymi i Odnowienie Zobowiązań: Co Warto Wiedzieć?

27.05.2024

Ugody z Firmami Windykacyjnymi i Odnowienie Zobowiązań: Co Warto Wiedzieć Firmy windykacyjne oraz fundusze wierzytelności coraz częściej dążą do zawierania ugód z dłużnikami, mając na celu szybkie i efektywne odzyskiwanie należności. Ugody te mogą jednak wywierać znaczący wpływ na sytuację prawną dłużników, zwłaszcza w kontekście przedawnienia długu. Warto zrozumieć, jak ugoda wpływa na bieg przedawnienia roszczeń oraz jakie są konsekwencje odnowienia zobowiązania. Ugoda z Firmą Windykacyjną a

CRF 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności - długi od Plus Banku.

16.05.2024

CRF 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności - długi od Plus Banku.   Umową cesji z dnia 22 lutego 2024 roku CRF 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności reprezentowany przez EOS Poland Sp. z o.o.kupił pakiet wierzytelności wynikających z umów kredytów konsumenckich. Wiemy, że chodzi między innymi o umowy z roku 2016, których spłaty dłużnicy zaniechali, i które zostały wypowiedziane.   Nie jest dla nas jasne jeszcze czy długi wczesniej były

Sprzeciw od nakazu zapłaty Wrocław

02.05.2024

Jak złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty we Wrocławiu? Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty we Wrocławiu, masz prawo złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Sprzeciw to twój klucz do uniknięcia uprawomocnienia się nakazu zapłaty. Dzięki niemu możesz zakwestionować roszczenia wierzyciela i poprosić sąd o skrupulatne i merytoryczne rozpatrzenie sprawy.Odwołaj się - sprzeciw od nakazu zapłaty Wrocław? Sprzeciw od nakazu zapłaty we Wrocławiu. Sprzeciw to formalne pismo, które pozwala ci zakwestionować wstępną decyzję

WIBOR 2024

24.04.2024

WIBOR 2024 WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to stopa referencyjna, która określa koszt pożyczania pieniędzy na polskim rynku międzybankowym. Jest używana jako benchmark do wyliczania stóp procentowych dla różnych instrumentów finansowych, w tym kredytów hipotecznych i obligacji. Oto kilka podstawowych informacji o stawce WIBOR z naciskiem na jego pochodzenie, zmiany w sposobie obliczania i problemy, które występowały i które trwają. Mają one istotne znaczenie dla kwestii zaskarżalności

Porady prawne We Wrocławiu: Darmowa pomoc prawna dla zadłużonych i kredytobiorców.

24.04.2024

Porady prawne We Wrocławiu: Darmowa pomoc prawna dla zadłużonych i kredytobiorców Jeśli jesteś osobą fizyczną, która zmaga się z zadłużeniem lub ma problem z windykacją, ważne jest, abyś wiedział, gdzie szukać pomocy prawnej. Koszty usług prawnych mogą być wysokie, zwłaszcza gdy potrzebujesz porady adwokata lub radcy prawnego w sprawach związanych z kredytami, windykacją czy długami. Ale mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: nasz serwis mamnakaz.pl gwarantuje bezpłatną poradę prawną we wszystkich

Kancelaria WIBOR Wrocław 2024

24.04.2024

Kancelaria WIBOR Wrocław 2024 O tym, jakie przesłanki decydują, że warto jest myśleć o zaskarżeniu klauzul WIBOR w konkretnej umowiue kredytu bankowego pisaliśmy w innych artykułach. Tytaj przedstawimy na co może liczyć osoba zadłużona w banku po zaskarżeniu klauzul WIBOR. Zaskarżenie klauzul WIBOR w umowie kredytowej może prowadzić do trzech głównych skutków, które mogą znacznie wpłynąć na sytuację kredytobiorcy. Usunięcie WIBOR z umowy kredytowej Jeśli sąd uzna, że klauzule WIBOR są wadliwe lub

Hoist I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2024

22.04.2024

Hoist I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności: Co powinni wiedzieć dłużnicy? Hoist I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności (Hoist NFIZW) to firma windykacyjna, której celem jest skupowanie wierzytelności od różnych podmiotów, takich jak banki, firmy pożyczkowe, telekomunikacyjne i inne instytucje finansowe. Siedziba funduszu znajduje się we Wrocławiu, (kiedyś na stadionie miejskim Wrocław - Tarczyński Arena, a obecnie na ul. Powstańców