Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827
Likwidacja funduszy wierzytelności niegdyś związanych z dawnym Getbackiem przybiera na sile. Ostatnio wszczęto likwidację następujących funduszy: (spójrz na poniższą listę, sprawdź, czy wpisany jest na nią fundusz, który kiedyś prowadził przeciwko Tobie egzekucję, a następnie przejdź do konkluzji pod listą).

 

 

 

  1. easyDEBT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego (dzisiaj pełna nazwa funduszu to: easyDEBT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności w likwidacji). Likwidator: White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 15 września 2023 r., a planowanym terminem jej zakooczenia jest dzień 31 grudnia 2026 r
  2. Universe Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamknięteg, (dzisiaj pełna nazwa funduszu to: Universe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności w likwidacji), Likwidator: White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 30 września 2020 r.,, a planowanym terminem jej zakooczenia jest dzień 31 grudnia 2023 r.
  3. Universe 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, (dzisiaj pełna nazwa funduszu to: Universe 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności w likwidacji), White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 1 maja 2023 r., a planowanym terminem jej zakooczenia jest dzieo 30 czerwca 2024 r.
  4. Universe 3 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, (dzisiaj pełna nazwa funduszu to: Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności w likwidacji), Likwidator: White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 1 września 2023 r., a planowanym terminem jej zakooczenia jest dzień 31 grudnia 2025 r.
  5. GetPro Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, (dzisiaj pełna nazwa funduszu to: GetPro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności w likwidacji), Likwidator: White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 1 czerwca 2023 r., a planowanym terminem jej zakooczenia jest dzień 31 grudnia 2024
  6. Centauris Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,(dzisiaj pełna nazwa funduszu to: Centauris Windykacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności w likwidacji), Likwidator: White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 22 grudnia 2022 r., a planowanym terminem jej zakooczenia jest dzień 22 grudnia 2024
  7. GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, (dzisiaj pełna nazwa funduszu to: GetBack Windykacji Platinum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności w likwidacji), Likwidator: White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 30 września 2020 r.,, a planowanym terminem jej zakooczenia jest dzień 31 grudnia 2023 r.
  8. Debito Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, (dzisiaj pełna nazwa funduszu to: Debito Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności w likwidacji), White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 31 grudnia 2022 r., a planowanym terminem jej zakończenia jest dzień 31 grudnia 2024 r.
  9. EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, (dzisiaj pełna nazwa funduszu to: EGB Wierzytelności 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności w likwidacji), White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 30 listopada 2022 r., a planowanym terminem jej zakończenia jest dzień 31 maja 2024 r.
 

Czas na zgłoszenie wierzytelności likwidatorowi.

Likwidator w każdym z powyższych przypadków, wzywa wierzycieli poszczególnych funduszy, których roszczenia nie wynikają z uczestnictwa w danym funduszu, do zgłaszania roszczeń. Co do zasady należy to zrobić w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego z serii trzech opubilkowanych przez Likwidatora ogłoszeń o otwarciu likwidacji funduszu. Zaspokojenie wierzycieli, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne będzie następowało według kolejności zgłaszania roszczeń. Możliwe jest zgłoszenie wierzytelności po wskazanym terminie, jednak, jest to obarczone ryzykiem, że Likwidator nie będzie już dysponował środkami na pokrycie danej wierzytelności.

 
Jakiego rodzaju wierzytelności wchodzą w grę?
 
W grę wchodzic mogą wierzytelności wynikające z różnych podstaw prawnych, ale w tym miejscu zwrócę uwagę na jeden ich rodzaj, który jest najbardziej istotny dla niegdysiejszych dłużników likwidowanych funduszy wierzytelności. Chodzi o wierzytelności, które mogą przysługiwać osobom, które były pozwane i były niesłusznie egzekwowane przez komorników na podstawie tytułów , na przykład nakazu zapłaty, które utraciły moc. Jeśli na podstawie takich nakazów zapłaty wyegzekwowano na rzecz funduszu jakieś pieniądze, to powinny one zostać dłużnikowi (osobie uznanej niesłusznie za dłużnika), zwrócone. Obecnie w związku z likwidacją wskazanych powyżej funduszy pojawia się ostatnia szansa na odzyskanie tych pieniędzy. W celu uzyskania szczegółowych informacji trzeba zwrócić sie bezpośrednio do likwidatora funduszy.

 

Tutaj możesz przeczytać czym jest nakaz zapłaty Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czy muszę zapłacić?

 

Oferujemy naszą pomoc w zakresie oceny dokumentów, akt postępowań egzekucyjnych oraz obrony przed niesłusznymi egzekucjami realizowanymi na rzecz funduszy wierzytelności.