Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827
Obecnie sporo klientów zgłasza się, bo otrzymali pozew od Jupiter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności (Jupiter FIZ NFW), który dochodzi należności z tytułu umów pozyczek Koniczynka.

Kwoty dochodzone przez Jupitera są bardzo różne – kilka tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jupiter wskazuje w treści pozwu, że przejął w wyniku cesji wierzytelność, która kiedyś przysługiwała wrocławskiej firmie Neum Pretium sp. z o.o., i że pierwotnego wierzyciela z naszym klientem łączyła umowa pożyczki gotówkowej (tutaj pada numer umowy pożyczki), na podstawie której to firma Neum Pretium sp. z o.o., działając, jako pożyczkodawca, przekazała pozwanemu pożyczkobiorcy, środki pieniężne w wysokości i na zasadach określonych w treści umowy.

Sięgnęliśmy do treści jednej z takich umów, które udostępnił nam rzekomy pozyczkobiorca i okazało się, że, do rzeczywistego przekazania pożyczkobiorcy środków pieniężnych w trybie tej umowy nie doszło, ponieważ była to umowa wyłącznie rolująca zadłużenie pozyczkobiorcy, wcześniej zaciągnięte w innym podmiocie z tej samej grupy kapitałowej.

Jeśli mowa o grupie kapitałowej, to warto powiedzieć co to jest za grupa. Otóż chodzi o dawny Getback oraz powiązane z nim podmioty. Z treści samej umowy pożyczki wynika, że została ona zawarta przez pozyczkodawcę – wrocławską firmę Neum Pretium sp. z o.o., w imieniu której działał właśnie Getback S.A. Z/s Wrocław Windykacja to drugie imię tej spółki. Zajmowała się ona przez lata windykacją należności oraz obsługą funduszy wierzytelności (dawniej niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty). Takich funduszy Getback obsługiwał wiele, były to między innymi:

Trigon Profit NSFIZ

Debito NSFIZ

Universe NSFIZ

Eques Debitum NSFIZ

Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ

GetBack Windykacji NSFIZ

Centauris 3 NSFIZ

Altus Wierzytelności NSFIZ

GetPro NSFIZ

Getback nie zawsze jednak realizował swoje działania windykacyjne rzetelnie, co ostatecznie wyszło na jaw i doprowadziło do wielkiego kryzysu całą grupę kapitałową. Zastrzeżenia do działania Getbacku miał między innymi nadzorca rynku finansowego, czyli Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), który to zwracał uwagę konkretnie na nieprawidłowości związane z pożyczką Koniczynka. KNF w obszernym komunikacie z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie sankcji administracyjnych nałożonych na GetBack SA wskazał, że proceder udzielania przez podmioty z grupy kapitałowej GetBack pożyczek rehabilitacyjnych „koniczynka” dłużnikom funduszy obsługiwanych przez Getback z przeznaczeniem wyłącznie na spłatę posiadanego wobec nich zadłużenia naruszał zasady uczciwego obrotu.

Także dzisiaj pozwani przez JUPITER FIZ NFW po otrzymaniu nakazu zapłaty z sądu w sprawie pożyczki Koniczynka, powinni przyjrzeć się swojej umowie i koniecznie rozważyć złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Pozwani przez fundusz Jupiter mogą bowiem liczyć na całkowite oddalenie powództwa wytoczonego przeciwko nim ze względu na to, że umowa pożyczki w istocie nie była umową pożyczki, bo nie udostępniano w jej konsekwencji "pożyczkobiorcom" żadnego kapitału, żadnych pieniędzy.

W tego rodzaju sprawach pomagamy bezpłatnie przeanalizować stan faktyczny w konkretnej sytuacji pozwanych dłużników.