Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

JUPITER FIZ NFW przejął długi zadłużonych w UNIVERSE 3 NSFIZ. Jesteś dłużnikiem - przeczytaj!

19.12.2023

Umową cesji wierzytelności z 14 czerwca 2023 roku fundusz Jupiter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności przejął wierzytelności po likwidowanym UNIVERSE Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Z informacji, które do nas docierają wynika, że nowy wierzyciel uruchomił akcję wezwań kierowanych do dłużników.   Tutaj możesz przeczytać o Likwidacjach funduszy związanych z firmą Getback   Zatem, osoby, które kiedyś były zadłużone w UNIVERSE, mogą dzisiaj

BEST i HOIST rozchodzą się. Co to znaczy dla dłużników?

06.12.2023

Artykuł będzie o tym jak BEST III FIZNFS zbył aktywa na rzecz HOIST I FIZ NFS oraz na rzecz BEST I FIZ NFS, oraz jakie skutki dla dłużników zadłużonych w tych funduszach cała ta operacja może rodzić.     Tutaj możesz przeczytać o Jakie Niestandaryzowane Fundusze Wierzytelności istnieją w Polsce     Polska Grupa Kapitałowa BEST, któa ma swoje korzenie w Gdyni jest jednym z najistotniejszych w kraju podmiotów w branży windykacyjnej. BEST S.A. Od roku 1997 jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Jaki fundusz wierzytelności kupił mój dług?

06.12.2023

Wraz z wejściem w życie w dniu 29 września 2023 roku zmian w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, które obejmowały nowe określenie formy funduszy inwestycyjnych zajmujących się sekurytyzacją wierzytelności, w obrocie zaczęła obowiązywać nowa nazwa wszystkich podmiotów z tej branży, noszących do niedawna w rozwinięciu nazwę Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz inwestycyjny Zamknięty. Po dacie 29 września 2023 roku wszystkie te podmioty

Przedawnienie nakazu zapłaty.

13.11.2023

Często otrzymujemy pytania dotyczące tego kiedy przedawnia się nakaz zapłaty. W tym artykule możliwie najkrócej opiszemy tę kwestię.Co to jest przedawnienie?Wyjdziemy od definicji przedawnienia. Przedawnienie to prawna możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego czasu.Nakaz zapłaty sam w sobie jest źródłem roszczenia. Z nakazu zapłaty wynika roszczenie, które podlega szczególnym zasadom przedawnienia, specyficznym dla wszystkich roszczeń stwierdzonych prawomocnym

Likwidacje funduszy wierzytelności. Odzyskaj swoje pieniądze!

08.11.2023

Likwidacja funduszy wierzytelności niegdyś związanych z dawnym Getbackiem przybiera na sile. Ostatnio wszczęto likwidację następujących funduszy: (spójrz na poniższą listę, sprawdź, czy wpisany jest na nią fundusz, który kiedyś prowadził przeciwko Tobie egzekucję, a następnie przejdź do konkluzji pod listą).     Tutaj możesz przeczytać o tym Jak zmieniły się nazwy funduszy wierzytelności   easyDEBT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego (dzisiaj pełna nazwa

Mam nakaz zapłaty - Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności (NFW).

31.10.2023

W dniu 29 września 2023 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Mocą nowelizacji zmieniono dotychczas funkcjonujące na rynku fundusze sekurytyzacyjne na funbdusze wierzytelności.Nowelizacja Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 16 sierpnia 2023 roku, która weszła w życie z dniem 29 września 2023 roku dokonała zmian w odniesieniu do istotnych z punktu widzenia wielu dłużników instytucji, jaką do tej pory były niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze

Gasimy pożar - nakaz uchylony.

DEBITO NSFIZ dostaje nakaz zapłaty, a potem przegrywa w sądzie.

26.10.2023

Mamy kolejny przykład na różnorodność błędów, jakie zdarza się popełnić firmom windykacytjnym w toku prowadzonych postepowań sądowych. Błędy te mogą być wkalkulowane w tryb postępowania firmy windykacyjnej, albo mogą być przypadkowe, nieświadome. Niezaleznie od tego z czego one wynikają, dłużnik powinien w porę zorientować się, że ma szanse wykorzystać błąd dla celów swojej obrony. Taki błąd może zawarzyć na wygranej całego procesu sądowego, w tym na uchyleniu nakazu zapłaty i oddaleniu

Termin do złożenia odwołania od nakazu zapłaty - nowe przepisy pełne wyjaśnienia.

10.10.2023

W artykule napiszemy wszystkie istotne informacje o terminie do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz zarzutów od nakazu zapłaty w postepowaniu nakazowym.   Zgodnie z przepisami o postępowaniu nakazowym i upominawczym sąd na posiedzeniu niejawnym wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a w innych przypadkach – jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, aby w terminie oznaczonym w

Niekorzystny wyrok w sprawie frankowiczów. To trzeba wiedzieć!

05.10.2023

W mediach społecznościowych dowiadujemy się najczęściej o sukcesach kancelarii reprezentujących frankowiczów, o unieważnionych umowach oraz o zasądzonych świadczeniach. Rzeczywiście, stało się już pewną normą, że wyroki sądowe raczej uwzględniają zarzuty frankowiczów związane z nieważnością umów kredytów indeksowanych kursem CHF. W naszej kancelarii mamy kilkadziesiąt takich pozytywnie zakończonych dla frankowiczów spraw. Wato jednak nie zamykać oczu na takie wyroki, których frankowicze

WIBOR – skarżyć czy nie skarżyć – oto jest pytanie.

04.10.2023

Czy już powinna ruszać lawina pozwów przeciwko bankom dotycząca braku przejrzystości kredytowych umów złotowych o zmiennym oprocentowaniu opartym nastawce WIBOR? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiadać. My zbieramy argumenty, obserwujemy orzecznictwo i trzymamy ręke na pulsie. Pierwsze sprawy z WIBOR – em w tle mamy już w toku. Przyjmujemy kolejne takie sprawy do obsługi. W tym artykule natomiast opisujemy kolejne argumenty świadczące o tym, że temat jest rozwojowy.GPW Benchmark –

Rejestr klauzul niedozwolonych UOKIK – TSUE potwierdza znaczenie dokonanego wpisu.

26.09.2023

W kontekście spraw frankowych wydany został w dniu 21 września 2023 roku wyrok w sprawie C139/22, który ma ogromne znaczenie dla postrzegania prowadzonego przez UOKIK rejestru klauzul niedozwolonych. Zgodnie z tym wyrokiem, zdaniem TSUE sąd orzekający w sprawie cywilnej może uznać warunek umowy za nieuczciwy tylko dlatego, że jest on tożsamy z warunkiem wpisanym do rejestru klauzul niedozwolonych. Takie stanowisko, które, jest wyurazem właściwej Trubunałowi interpretacji Dyrektywy 93/13,

Nakaz zapłaty z BNP, windykacja z EOS. Sprzedane długi z kredytów frankowych w Banku BNP

26.09.2023

EOS kupił pakiet wierzytelności hipotecznych od BNP Paribas Bank Polska SA. W pakiecie znajdują się wierzytelności wynikające z umów kredytów frankowych. Jak to zwykle bywa, nie wiemy wszystkiego o kupionym przez EOS pakiecie długów, ale wiemy, że chodzi między innymi o umowy sprzed 2009 roku, które nie były spłacane i co do których Bank prowadził już procesy windykacyjne.   EOS w hipotece. W takiej sytuacji znalazł sie jeden z naszych klientów, któremu Bank wypowiedział umowę o kredyt i wszczął