Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

UNIVERSE 3 NSFIZ. Kontakt utrudniony, bo fundusz jest likwidowany.

22.09.2023

Masz długi w Funduszu Universe 3? Ten artykuł powinien Cię zainteresować Fundusz ulega likwidacji.Nasi klienci zwracają uwagę, że z Universe 3 NSFIZ kontakt staje się coraz bardziej utrudniony. Dnia 1 września 2023 roku opublikowane zostało ogłoszenie o likwidacji UNIVERSE 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Universe 3 NSFIZ). Fundusz zajmował się skupowaniem z rynku wierzytelności i dochodzeniem ich we własnym imieniu. Działał zatem, podobnie jak firma

Zarzuty od nakazu zapłaty. Jak odwołać się od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

23.08.2022

Zarzuty od nakazu zapłaty są, podobnie jak sprzeciw od nakazu zapłaty, środkiem zaskarżenia, który wnosi się do sądu po to, by zaskarżyć nakaz zapłaty.   Tutaj możesz przeczytać o tym, czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty   W tym miejscu warto wspomnieć tylko, że sprzeciw od nakazu zapłaty to środek odwoławczy w sprawach, w których wydawany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zarzuty od nakazu zapłaty, natomiast, są środkiem zaskarżenia w sprawach, w których wydano nakaz zapłaty w

Sprzeciw od nakazu zapłaty. Odwołaj się i przedstaw swoje argumenty.

23.08.2022

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest środkiem zaskarżenia, który wnosi się do sądu po to, by zaskarżyć nakaz zapłaty. Możemy mówić o dwóch rodzajach nakazu zapłaty: 1. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym 2. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Musisz wiedzieć, że sprzeciw od nakazu zapłaty to środek zaskarżenia służący w przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeśli chcesz zaskarżyć nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, musisz złożyć zarzuty od nakazu zapłaty.   Tutaj możesz

Przedawnienie roszczeń po nowemu. Jak się obronić?

27.06.2022

Do Sejmu trafił projekt ustawy zmianiającej Kodeks postępowania cywilnego. Zmiany mają z założenia doprowadzić do sytuacji, w której przedawnione roszczenia nie będą dochodzone przed sądami, oraz nie będą prowadzone ich egzekucje.   Przeczytaj: Przedawnienie nakazu zapłaty   Dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że wierzyciel, który nie spieszył się z dochodzeniem swojego roszczenia od dłużnika, może wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty, bez względu na skuteczny upływ okresu przedawnienia. Sąd

Hipoteka przymusowa ochroną dłużnika? Paradoksy windykacji.

27.06.2022

Wielu z dłużników, którzy posiadają nieruchomości, a zwłaszcza Ci przeciwko którym wydany został już sądowy nakaz zapłaty i wszczęta egzekucja komornicza, zastanawia sie nad tym czym charakteryzuje się hipoteka przymusowa, która jest wpisana w dziale czwartym księgi wieczystej. Wielu zastanawia się nad tym jaki wpływ może mieć taka hipoteka na ewentualną egzekucję z nieruchomości. W krótkim artykule, podjęta zostanie ta problematyka.   Tutaj możesz przeczytać o Bankowym Tytule Egzekucyjnym

Universe 3 NSFIZ? Co to za zwierzę?

27.06.2022

Co to jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny? Nie podpisywałem umów z HOIST I NSFIZ, a dostaję od nich nakaz zapłaty? - Pożyczkę zaciągnąłem w PEKAO SA, a nie w UNIVERSE 3 NSFIZ, więc dlaczego to UNIVERSE wystąpiło przeciwko mnie do sądu? - Kredyt zaciągnąłem w BRE banku, więc dlaczego na nakazie zapłaty wpisany jest BEST NSFIZ? To często zadawane przez naszych Klientów pytania. Trudno się dziwić, że te skomplikowane nazwy, których płynne wymówienie czasami i nam sprawia

Długi których nie było. Czynsz nienależny Wygrywamy z Miastem Łódź.

27.06.2022

Nasz klient został pozwany przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi o zapłatę czynszu za rzekomo zamieszkiwane przez niego w spornym okresie mieszkanie. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że dochodzona wierzytelność stanowi zaległość czynszową, za którą odpowiada główny najemca, z którym zawarta była umowa najmu mieszkania, ale także odpowiadają za tę zaległość pozostali współlokatorzy, którzy jako osoby pełnoletnie zamieszkiwali w mieszkaniu.   Tutaj możesz przeczytać o tym Jak wygrać z zakładem

Wygrywamy z ENERGA SA. Nakaz zapłaty uchylony

27.06.2022

Chciałbym podzielić się naszym kolejnym sukcesem. Wygraliśmy sprawę dla naszej klientki w starciu z koncernem energetycznym ENERGA SA. ENERGA pozwała naszą klientkę o zapłatę kwoty przeszło 19.000 zł za rzekomy nielegalny pobór prądu. Sprawa została prawomocnie rozstrzygnięta na naszą korzyść w obu instancjach. Wyrok jest prawomocny. Sprawa może budzić kontrowersje związane z tym, czy do nielegalnego poboru prądu rzeczywiście dochodziło w opisywanym przypadku. Dlatego na wstępie muszę

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czy muszę zapłacić?

27.06.2022

Nakaz zapłaty jest szczególnego rodzaju orzeczeniem sądowym zbliżonym w swojej mocy do wyroku sądowego. Nakaz zapłaty – niezależnie czy wydany w postępowaniu upominawczym czy w nakazowym – powinien być doręczony z urzędu dłużnikowi, dla którego z momentem doręczenia nakazu otwiera się 14-dniowy termin do złożenia odwołania (sprzeciwu od nakazu zapłaty lub zarzutów od nakazu zapłaty). Tutaj możesz przeczytać Jak uporządkować sprawy z windykacją po powrocie z zagranicy. Często jednak bywa tak, że

Dłużnicy: większe szanse na wygraną, gdy dług przejmie Fundusz windykacyjny.

27.06.2022

Mamy już uzasadnienie bardzo ważnej dla dłużników i dla firm windykacyjnych uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 roku sygn. akt III CZP 29/16. Przypomnijmy, że wspomnianą uchwałą Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię czy firma windykacyjna, która nabyła od banku wierzytelność może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia przez wszczętą i zakończoną egzekucję toczącą się z wniosku banku na podstawie wydanego bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzoego w klauzulę wykonalności? Sąd Najwyższy stanął

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nie zawsze przerywa bieg przedawnienia

27.06.2022

Pisałem niedawno o uchwale Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 roku, (sygn. akt III CZP 29/16) NSFIZ nie przerwie biegu przedawnienia. To bardzo ważna uchwała, która pomoże wielu dłużnikom uniknąć zapłaty zadawnionych roszczeń bankowych przejętych przez firmy windykacyjne. Zgodnie z tą uchwałą, firma windykacyjna nie może skutecznie powołać się na złożony przez bank – wierzyciela pierwotnego – wniosek o przeprowadzenie na podstawie BTE egzekucji komorniczej jako na okoliczność przerywającą bieg

Dużo czy mało? Ile pieniędzy chce od Ciebie Rapida?

25.06.2022

Rapida Money to serwis pożyczkowy prowadzony przez zarejestrowaną w Polsce firmę pożyczkową Rapida sp. z o.o., która do Polski weszła w 2016 roku. Rapida ma rodowód brytyjski. To z Wielkiej Brytanii pochodzi kapitał spółki, oraz główny udziałowiec polskiej spółki- corki – Richmond Group Limited. Rapida mieściła się początkowo w Warszawie, a potem przeniosła siedzibę do Krakowa. Udzielała pożyczek poprzez stronę internetową rapidamoney.pl. Dzisiaj serwis już nie działa. Firma nie oferuje już