Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Mam nakaz zapłaty - Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności (NFW).

31.10.2023

W dniu 29 września 2023 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Mocą nowelizacji zmieniono dotychczas funkcjonujące na rynku fundusze sekurytyzacyjne na funbdusze wierzytelności.Nowelizacja Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 16 sierpnia 2023 roku, która weszła w życie z dniem 29 września 2023 roku dokonała zmian w odniesieniu do istotnych z punktu widzenia wielu dłużników instytucji, jaką do tej pory były niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze

Gasimy pożar - nakaz uchylony.

DEBITO NSFIZ dostaje nakaz zapłaty, a potem przegrywa w sądzie.

26.10.2023

Mamy kolejny przykład na różnorodność błędów, jakie zdarza się popełnić firmom windykacytjnym w toku prowadzonych postepowań sądowych. Błędy te mogą być wkalkulowane w tryb postępowania firmy windykacyjnej, albo mogą być przypadkowe, nieświadome. Niezaleznie od tego z czego one wynikają, dłużnik powinien w porę zorientować się, że ma szanse wykorzystać błąd dla celów swojej obrony. Taki błąd może zawarzyć na wygranej całego procesu sądowego, w tym na uchyleniu nakazu zapłaty i oddaleniu

Termin do złożenia odwołania od nakazu zapłaty - nowe przepisy pełne wyjaśnienia.

10.10.2023

W artykule napiszemy wszystkie istotne informacje o terminie do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz zarzutów od nakazu zapłaty w postepowaniu nakazowym.   Zgodnie z przepisami o postępowaniu nakazowym i upominawczym sąd na posiedzeniu niejawnym wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a w innych przypadkach – jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, aby w terminie oznaczonym w

Niekorzystny wyrok w sprawie frankowiczów. To trzeba wiedzieć!

05.10.2023

W mediach społecznościowych dowiadujemy się najczęściej o sukcesach kancelarii reprezentujących frankowiczów, o unieważnionych umowach oraz o zasądzonych świadczeniach. Rzeczywiście, stało się już pewną normą, że wyroki sądowe raczej uwzględniają zarzuty frankowiczów związane z nieważnością umów kredytów indeksowanych kursem CHF. W naszej kancelarii mamy kilkadziesiąt takich pozytywnie zakończonych dla frankowiczów spraw. Wato jednak nie zamykać oczu na takie wyroki, których frankowicze

WIBOR – skarżyć czy nie skarżyć – oto jest pytanie.

04.10.2023

Czy już powinna ruszać lawina pozwów przeciwko bankom dotycząca braku przejrzystości kredytowych umów złotowych o zmiennym oprocentowaniu opartym nastawce WIBOR? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiadać. My zbieramy argumenty, obserwujemy orzecznictwo i trzymamy ręke na pulsie. Pierwsze sprawy z WIBOR – em w tle mamy już w toku. Przyjmujemy kolejne takie sprawy do obsługi. W tym artykule natomiast opisujemy kolejne argumenty świadczące o tym, że temat jest rozwojowy.GPW Benchmark –

Rejestr klauzul niedozwolonych UOKIK – TSUE potwierdza znaczenie dokonanego wpisu.

26.09.2023

W kontekście spraw frankowych wydany został w dniu 21 września 2023 roku wyrok w sprawie C139/22, który ma ogromne znaczenie dla postrzegania prowadzonego przez UOKIK rejestru klauzul niedozwolonych. Zgodnie z tym wyrokiem, zdaniem TSUE sąd orzekający w sprawie cywilnej może uznać warunek umowy za nieuczciwy tylko dlatego, że jest on tożsamy z warunkiem wpisanym do rejestru klauzul niedozwolonych. Takie stanowisko, które, jest wyurazem właściwej Trubunałowi interpretacji Dyrektywy 93/13,

Nakaz zapłaty z BNP, windykacja z EOS. Sprzedane długi z kredytów frankowych w Banku BNP

26.09.2023

EOS kupił pakiet wierzytelności hipotecznych od BNP Paribas Bank Polska SA. W pakiecie znajdują się wierzytelności wynikające z umów kredytów frankowych. Jak to zwykle bywa, nie wiemy wszystkiego o kupionym przez EOS pakiecie długów, ale wiemy, że chodzi między innymi o umowy sprzed 2009 roku, które nie były spłacane i co do których Bank prowadził już procesy windykacyjne.   EOS w hipotece. W takiej sytuacji znalazł sie jeden z naszych klientów, któremu Bank wypowiedział umowę o kredyt i wszczął

UNIVERSE 3 NSFIZ. Kontakt utrudniony, bo fundusz jest likwidowany.

22.09.2023

Masz długi w Funduszu Universe 3? Ten artykuł powinien Cię zainteresować Fundusz ulega likwidacji.Nasi klienci zwracają uwagę, że z Universe 3 NSFIZ kontakt staje się coraz bardziej utrudniony. Dnia 1 września 2023 roku opublikowane zostało ogłoszenie o likwidacji UNIVERSE 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Universe 3 NSFIZ). Fundusz zajmował się skupowaniem z rynku wierzytelności i dochodzeniem ich we własnym imieniu. Działał zatem, podobnie jak firma

Zarzuty od nakazu zapłaty. Jak odwołać się od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

23.08.2022

Zarzuty od nakazu zapłaty są, podobnie jak sprzeciw od nakazu zapłaty, środkiem zaskarżenia, który wnosi się do sądu po to, by zaskarżyć nakaz zapłaty.   Tutaj możesz przeczytać o tym, czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty   W tym miejscu warto wspomnieć tylko, że sprzeciw od nakazu zapłaty to środek odwoławczy w sprawach, w których wydawany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zarzuty od nakazu zapłaty, natomiast, są środkiem zaskarżenia w sprawach, w których wydano nakaz zapłaty w

Sprzeciw od nakazu zapłaty. Odwołaj się i przedstaw swoje argumenty.

23.08.2022

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest środkiem zaskarżenia, który wnosi się do sądu po to, by zaskarżyć nakaz zapłaty. Możemy mówić o dwóch rodzajach nakazu zapłaty: 1. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym 2. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Musisz wiedzieć, że sprzeciw od nakazu zapłaty to środek zaskarżenia służący w przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeśli chcesz zaskarżyć nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, musisz złożyć zarzuty od nakazu zapłaty.   Tutaj możesz

Przedawnienie roszczeń po nowemu. Jak się obronić?

27.06.2022

Do Sejmu trafił projekt ustawy zmianiającej Kodeks postępowania cywilnego. Zmiany mają z założenia doprowadzić do sytuacji, w której przedawnione roszczenia nie będą dochodzone przed sądami, oraz nie będą prowadzone ich egzekucje.   Przeczytaj: Przedawnienie nakazu zapłaty   Dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że wierzyciel, który nie spieszył się z dochodzeniem swojego roszczenia od dłużnika, może wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty, bez względu na skuteczny upływ okresu przedawnienia. Sąd

Hipoteka przymusowa ochroną dłużnika? Paradoksy windykacji.

27.06.2022

Wielu z dłużników, którzy posiadają nieruchomości, a zwłaszcza Ci przeciwko którym wydany został już sądowy nakaz zapłaty i wszczęta egzekucja komornicza, zastanawia sie nad tym czym charakteryzuje się hipoteka przymusowa, która jest wpisana w dziale czwartym księgi wieczystej. Wielu zastanawia się nad tym jaki wpływ może mieć taka hipoteka na ewentualną egzekucję z nieruchomości. W krótkim artykule, podjęta zostanie ta problematyka.   Tutaj możesz przeczytać o Bankowym Tytule Egzekucyjnym