Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Hipoteka przymusowa ochroną dłużnika? Paradoksy windykacji.

27.06.2022

Wielu z dłużników, którzy posiadają nieruchomości, a zwłaszcza Ci przeciwko którym wydany został już sądowy nakaz zapłaty i wszczęta egzekucja komornicza, zastanawia sie nad tym czym charakteryzuje się hipoteka przymusowa, która jest wpisana w dziale czwartym księgi wieczystej. Wielu zastanawia się nad tym jaki wpływ może mieć taka hipoteka na ewentualną egzekucję z nieruchomości. W krótkim artykule, podjęta zostanie ta problematyka.   Tutaj możesz przeczytać o Bankowym Tytule Egzekucyjnym

Przedawnienie roszczeń po nowemu. Jak się obronić?

27.06.2022

Do Sejmu trafił projekt ustawy zmianiającej Kodeks postępowania cywilnego. Zmiany mają z założenia doprowadzić do sytuacji, w której przedawnione roszczenia nie będą dochodzone przed sądami, oraz nie będą prowadzone ich egzekucje.   Przeczytaj: Przedawnienie nakazu zapłaty   Dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że wierzyciel, który nie spieszył się z dochodzeniem swojego roszczenia od dłużnika, może wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty, bez względu na skuteczny upływ okresu przedawnienia. Sąd

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nie zawsze przerywa bieg przedawnienia

27.06.2022

Pisałem niedawno o uchwale Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 roku, (sygn. akt III CZP 29/16) NSFIZ nie przerwie biegu przedawnienia. To bardzo ważna uchwała, która pomoże wielu dłużnikom uniknąć zapłaty zadawnionych roszczeń bankowych przejętych przez firmy windykacyjne. Zgodnie z tą uchwałą, firma windykacyjna nie może skutecznie powołać się na złożony przez bank – wierzyciela pierwotnego – wniosek o przeprowadzenie na podstawie BTE egzekucji komorniczej jako na okoliczność przerywającą bieg

Dużo czy mało? Ile pieniędzy chce od Ciebie Rapida?

25.06.2022

Rapida Money to serwis pożyczkowy prowadzony przez zarejestrowaną w Polsce firmę pożyczkową Rapida sp. z o.o., która do Polski weszła w 2016 roku. Rapida ma rodowód brytyjski. To z Wielkiej Brytanii pochodzi kapitał spółki, oraz główny udziałowiec polskiej spółki- corki – Richmond Group Limited. Rapida mieściła się początkowo w Warszawie, a potem przeniosła siedzibę do Krakowa. Udzielała pożyczek poprzez stronę internetową rapidamoney.pl. Dzisiaj serwis już nie działa. Firma nie oferuje już

Kruk nie sikorka, ale bać się nie trzeba. PRESCO sprzedał długi Krukowi.

25.06.2022

PRESCO była do niedawna jedną z wiodących na polskim rynku firm windykacyjnych. Dzisiaj firma ta wycofuje się z tego rynku. Wierzytelności obsługiwane przez tą firmę będzie dochofził wrocławcki KRUK SA lub związane z nim fundusze, w szczególności PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. KRUK kupił pakiety wierzytelności należące kiedyś do PRESCO i windykowane niegdyś przez tę firmę..   Tutaj możesz przeczytać o tym, że dawny niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz