Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Universe 3 NSFIZ? Co to za zwierzę?

27.06.2022

Co to jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny? Nie podpisywałem umów z HOIST I NSFIZ, a dostaję od nich nakaz zapłaty? - Pożyczkę zaciągnąłem w PEKAO SA, a nie w UNIVERSE 3 NSFIZ, więc dlaczego to UNIVERSE wystąpiło przeciwko mnie do sądu? - Kredyt zaciągnąłem w BRE banku, więc dlaczego na nakazie zapłaty wpisany jest BEST NSFIZ? To często zadawane przez naszych Klientów pytania. Trudno się dziwić, że te skomplikowane nazwy, których płynne wymówienie czasami i nam sprawia

Długi których nie było. Czynsz nienależny Wygrywamy z Miastem Łódź.

27.06.2022

Nasz klient został pozwany przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi o zapłatę czynszu za rzekomo zamieszkiwane przez niego w spornym okresie mieszkanie. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że dochodzona wierzytelność stanowi zaległość czynszową, za którą odpowiada główny najemca, z którym zawarta była umowa najmu mieszkania, ale także odpowiadają za tę zaległość pozostali współlokatorzy, którzy jako osoby pełnoletnie zamieszkiwali w mieszkaniu.   Tutaj możesz przeczytać o tym Jak wygrać z zakładem

Wygrywamy z ENERGA SA. Nakaz zapłaty uchylony

27.06.2022

Chciałbym podzielić się naszym kolejnym sukcesem. Wygraliśmy sprawę dla naszej klientki w starciu z koncernem energetycznym ENERGA SA. ENERGA pozwała naszą klientkę o zapłatę kwoty przeszło 19.000 zł za rzekomy nielegalny pobór prądu. Sprawa została prawomocnie rozstrzygnięta na naszą korzyść w obu instancjach. Wyrok jest prawomocny. Sprawa może budzić kontrowersje związane z tym, czy do nielegalnego poboru prądu rzeczywiście dochodziło w opisywanym przypadku. Dlatego na wstępie muszę

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czy muszę zapłacić?

27.06.2022

Nakaz zapłaty jest szczególnego rodzaju orzeczeniem sądowym zbliżonym w swojej mocy do wyroku sądowego. Nakaz zapłaty – niezależnie czy wydany w postępowaniu upominawczym czy w nakazowym – powinien być doręczony z urzędu dłużnikowi, dla którego z momentem doręczenia nakazu otwiera się 14-dniowy termin do złożenia odwołania (sprzeciwu od nakazu zapłaty lub zarzutów od nakazu zapłaty). Tutaj możesz przeczytać Jak uporządkować sprawy z windykacją po powrocie z zagranicy. Często jednak bywa tak, że

Dłużnicy: większe szanse na wygraną, gdy dług przejmie Fundusz windykacyjny.

27.06.2022

Mamy już uzasadnienie bardzo ważnej dla dłużników i dla firm windykacyjnych uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 roku sygn. akt III CZP 29/16. Przypomnijmy, że wspomnianą uchwałą Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię czy firma windykacyjna, która nabyła od banku wierzytelność może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia przez wszczętą i zakończoną egzekucję toczącą się z wniosku banku na podstawie wydanego bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzoego w klauzulę wykonalności? Sąd Najwyższy stanął

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nie zawsze przerywa bieg przedawnienia

27.06.2022

Pisałem niedawno o uchwale Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 roku, (sygn. akt III CZP 29/16) NSFIZ nie przerwie biegu przedawnienia. To bardzo ważna uchwała, która pomoże wielu dłużnikom uniknąć zapłaty zadawnionych roszczeń bankowych przejętych przez firmy windykacyjne. Zgodnie z tą uchwałą, firma windykacyjna nie może skutecznie powołać się na złożony przez bank – wierzyciela pierwotnego – wniosek o przeprowadzenie na podstawie BTE egzekucji komorniczej jako na okoliczność przerywającą bieg

Dużo czy mało? Ile pieniędzy chce od Ciebie Rapida?

25.06.2022

Rapida Money to serwis pożyczkowy prowadzony przez zarejestrowaną w Polsce firmę pożyczkową Rapida sp. z o.o., która do Polski weszła w 2016 roku. Rapida ma rodowód brytyjski. To z Wielkiej Brytanii pochodzi kapitał spółki, oraz główny udziałowiec polskiej spółki- corki – Richmond Group Limited. Rapida mieściła się początkowo w Warszawie, a potem przeniosła siedzibę do Krakowa. Udzielała pożyczek poprzez stronę internetową rapidamoney.pl. Dzisiaj serwis już nie działa. Firma nie oferuje już

Kruk nie sikorka, ale bać się nie trzeba. PRESCO sprzedał długi Krukowi.

25.06.2022

PRESCO była do niedawna jedną z wiodących na polskim rynku firm windykacyjnych. Dzisiaj firma ta wycofuje się z tego rynku. Wierzytelności obsługiwane przez tą firmę będzie dochofził wrocławcki KRUK SA lub związane z nim fundusze, w szczególności PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. KRUK kupił pakiety wierzytelności należące kiedyś do PRESCO i windykowane niegdyś przez tę firmę..   Tutaj możesz przeczytać o tym, że dawny niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz