Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827
Artykuł będzie o tym jak BEST III FIZNFS zbył aktywa na rzecz HOIST I FIZ NFS oraz na rzecz BEST I FIZ NFS, oraz jakie skutki dla dłużników zadłużonych w tych funduszach cała ta operacja może rodzić.
 
 
 

 

Polska Grupa Kapitałowa BEST, któa ma swoje korzenie w Gdyni jest jednym z najistotniejszych w kraju podmiotów w branży windykacyjnej. BEST S.A. Od roku 1997 jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako spółka giełdowa publikuje szereg istotnych informacji o podejmowanych działaniach, które mogą być ważne dla osób potencjalnie zainteresowanych jej działalnością – dla dłużników. Z ostatnich komunikatów, które BEST SA publikował w związku ze swoja obecnością na GPW, wnika, że zakończyła się współpraca pomiędzy BEST SA a szwedzką grupą windykacyjną i finansową HOIST. Współpraca, która trwała od roku 2012, prowadzona była poprzez fundusz BEST III FIZ NFW, w którym odpowiednie udziały miał zarówno podmiot szwedzki i gdyński. Ta współpraca została jednak zakończona, czego efektem było przejęcie przez zależny w całości od BEST SA fundusz BEST I FIZ NFW kontroli nad pakietem 163472 wierzytelności o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 2 mld zł. Z kolei zależny od HOIST fundusz HOIST I FIZ NFW przejął pakiet 163392 wierzytelności o tej samej niemalże wartości.


Oba pakiety wierzytelności – nabywany przez BEST I FIZ NFW, jak i przez HOIST I FIZ NFW – zostały zbyte przez BEST III FIZ NFW. Zatem wnioskować można, że już niedługo dłużnicy, którzy byli windykowani przez BEST III FIZ NFW (a do niedawna jeszcze przez BEST III NSFIZ), powinni spodziewać się informacji o cesji wierzytelności, oraz zmian podmiotowych w prowadzonych przeciwko nim postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Nowy wierzyciel – BEST I i HOIST I – będą musieli uzyskać na siebie klauzule wykonalności, aby móc dalej prowadzić postępowanie egzekucyjne.


 

 

Jeśli taka sytuacja miała miejsce w Twoim przypadku, warto przeanalizować sytuację, posiadane dokumenty, oraz możliwości obrony na dalszym etapie postępowania przy uczestnictwie nowego już podmiotu. Może się zdarzyć, że z różnych przyczyn, Twoje szanse na uniknięcie spłaty pełnej dochodzonej przez wierzyciela kwoty raptownie się zwiększą.