Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827
EOS kupił pakiet wierzytelności hipotecznych od BNP Paribas Bank Polska SA. W pakiecie znajdują się wierzytelności wynikające z umów kredytów frankowych. Jak to zwykle bywa, nie wiemy wszystkiego o kupionym przez EOS pakiecie długów, ale wiemy, że chodzi między innymi o umowy sprzed 2009 roku, które nie były spłacane i co do których Bank prowadził już procesy windykacyjne.
 
EOS w hipotece.
W takiej sytuacji znalazł sie jeden z naszych klientów, któremu Bank wypowiedział umowę o kredyt i wszczął windykację, która następnie przeszła w etap windykacji sądowej. Pozew Banku został oddalony przez Sąd I instancji, następnie po apelacj Banku, Sąd II instancji utrzymał korzystny dla naszego klienta wyrok. Pomimo prawomocnego orzeczenia oddalającego powództwo, Bank sprzedał wierzytelność hipotecznie zabezpieczoną do EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny (dalej w skrócie EOS I NSFIZ).
 
Pakiety EOS-a.

Fundusz EOS NSFIZ skupował w ostatnich latach pakiety wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie o d różnych banków – między innymi od Santander Bank Polska SA, Alior Bank SA, czy właśnie Bank BNP Parribas Polska SA. Przypomnijmy: EOS I NSFIZ jest to podmiot, który działa na rynku obrotu wierzytelnościami. W praktyce obsługiwany jest przez firmę windykacyjną o podobnej nazwie: EOS KSI Polska sp z o.o. I to właśnie z tej firmy dłużnik, którego dług został kupiony, dostanie wezwanie do zapłaty wraz z informacją o samej cesji wierzytelności.

 
Propozycja ugody – EOS.
W pismie od EOS KSI przykuje Twoją uwagę propozycja ugodowego rozwiązania sprawy. Propozycja będzie na pewno zachwalana przez firmę windykacyjną. Będą tam padały zarówno zachęty pozytywne - rabat, upust, rozłożenie płatności na raty - oraz negatywne - możliwość wpisania do rejestru dłużników, pozew do sądu i nakaz zapłaty z funduszu, windykacja komornicza. Nad tym co zrobić, jak się zachować, trzeba w każdym przypadku dobrze się zastanowić, bez względu na to, na jakim etapie było postępowanie prowadzone pierwotnie przez Bank, który udzielił Ci kredytu. Istotne są różne szczegółowe informacje, takie jak:
  1. data zawarcia umowy kredytu,
  2. data zakończenia spłaty kredytu,
  3. rodzaj krtedytu - czy w PLN czy w CHF,
  4. czy w sprawie wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,
  5. czy wydano nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym,
  6. czy dłuznik otrzymał nakaz zapłaty z sądu i czy miał realną możliwośc od niego się odwołać,
  7. czy w sprawie zaangażowany był już komornik,
  8. czy egzekucja komornicza była skuteczna,
  9. ile długu pozostało do spłaty,
  10. jakie dłużnik ma możliwości i szanse spłacenia zadłużenia,
Dopiero po przeanalizowaniu tych wszystkich kwestii warto podjąć decyzję co dalej. A możliwości jest kilka. Można przyjąć propozycję EOS NSFIZ i zawrzeć porozumienie na zaproponowanych zasadach. Można wejść w negocjacje z Funduszem zmierzające do zawarcia ugody na lepszych warunkach, albo wreszcie można zakwestionować zasadność roszczenia Funduszu i odmówić współpracy. Każdą z tych możliwości dobrze jest poprzedzić rozmową ze specjalistą.