Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszy wierzytelności: Jak bronić się przed roszczeniami windykacyjnymi

W dzisiejszych czasach fundusze sekurytyzacyjne oraz firmy windykacyjne często wykorzystują wyciągi z ksiąg rachunkowych jako kluczowy element w procesach przeciwko dłużnikom. Wielu osobom może się wydawać, że taki dokument jest niepodważalnym dowodem istnienia zadłużenia. Jednakże, wiedza o tym, że w postępowaniu cywilnym wyciąg z ksiąg rachunkowych nie ma takiej mocy dowodowej, jak mogłoby się wydawać, może być kluczowa w obronie przed roszczeniami windykacyjnymi.

Co to jest wyciąg z ksiąg rachunkowych?

Wyciąg z ksiąg rachunkowych to dokument jednostronnie sporządzony przez fundusz inwestycyjny lub firmę windykacyjną, mający potwierdzać istnienie określonej wierzytelności. Jest to oświadczenie, które zawiera informacje o zadłużeniu oraz jego wysokości.

Moc dowodowa wyciągu z ksiąg rachunkowych

Warto wiedzieć, że zgodnie z polskim prawem cywilnym, wyciąg z ksiąg rachunkowych jest traktowany jako dokument prywatny, nie korzystający z domniemania prawdziwości. Dokument taki nie może stanowić samodzielnego dowodu na istnienie i wysokość wierzytelności. Ponadto, zgodnie z art. 95 ustawy Prawo bankowe, wyciągi z ksiąg rachunkowych banków i funduszy inwestycyjnych nie mają mocy dokumentu urzędowego w procesach windykacyjnych.

Jak fundusze i firmy windykacyjne wykorzystują wyciągi z ksiąg rachunkowych?

Fundusze i firmy windykacyjne często próbują wykorzystywać wyciągi z ksiąg rachunkowych jako główny dowód w procesach sądowych przeciwko dłużnikom. Twierdzą, że dokument ten potwierdza istnienie zadłużenia oraz jego wysokość. Jednakże, dłużnicy mają prawo kwestionować moc dowodową tego dokumentu oraz domagać się przedstawienia dodatkowych dowodów potwierdzających istnienie pierwotnej wierzytelności.

Jak dłużnicy mogą się bronić?

Dłużnicy mogą bronić się przed roszczeniami windykacyjnymi, zwłaszcza w kontekście otrzymanego nakazu zapłaty ze strony firmy windykacyjnej czy funduszu, podnosząc zarzut braku mocy dowodowej wyciągu z ksiąg rachunkowych oraz żądając przedstawienia dodatkowych dowodów potwierdzających istnienie pierwotnej wierzytelności. Mogą również podnosić zarzut braku legitymacji czynnej funduszu lub firmy windykacyjnej. Omawiane zarzuty zwykle należy podnieść przygotowując sprzeciw od nakazu zapłaty lub zarzuty od nakazu zapłaty. Dłużnicy powinni w tego rodzaju sprawach rozważyć możliwość skorzystania z pomocy prawnej w celu odpowiedniego przygotowania obrony.

I na koniec...

Dłużnicy powinni być świadomi, że wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu wierzytelności nie jest niepodważalnym dowodem istnienia zadłużenia. Jest to dokument prywatny, który nie stanowi samodzielnego dowodu na istnienie i wysokość wierzytelności. Znajomość swoich praw oraz aktywna obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami windykacyjnymi może pomóc dłużnikom uniknąć niekorzystnych dla nich wyroków w procesach sądowych.

Słowa kluczowe: wyciąg z ksiąg rachunkowych, fundusz sekurytyzacyjny, wierzytelności funduszy inwestycyjnych, dokument prywatny w postępowaniu cywilnym, dowód w sprawach windykacyjnych, obrona przed roszczeniami windykacyjnymi, kwestionowanie wyciągu z ksiąg rachunkowych, moc dowodowa wyciągu z ksiąg rachunkowych, jak bronić się przed windykacją, prawa dłużników, procesy windykacyjne.