Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827
Co to jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny? Nie podpisywałem umów z HOIST I NSFIZ, a dostaję od nich nakaz zapłaty? - Pożyczkę zaciągnąłem w PEKAO SA, a nie w UNIVERSE 3 NSFIZ, więc dlaczego to UNIVERSE wystąpiło przeciwko mnie do sądu? - Kredyt zaciągnąłem w BRE banku, więc dlaczego na nakazie zapłaty wpisany jest BEST NSFIZ? To często zadawane przez naszych Klientów pytania. Trudno się dziwić, że te skomplikowane nazwy, których płynne wymówienie czasami i nam sprawia problem, budzą ciekawość i niepokój jednocześnie. We wszystkich tych sprawach doszło do sprzedaży wierzytelności (niektórzy mówią sprzedaży długu) firmie, która zajmuje się windykacją należności. Takich firm działa w Polsce bardzo dużo. Skupują one pakiety wierzytelności od różnych firm, zwłaszcza z branży telekomunikacyjnej, pożyczkowej, banków i towarzystw ubezpieczeniowych, a następnie próbują odzyskać pieniądze od dłużników.

Tutaj możesz przeczytać o tym jakie skutki wywołuje Likwidacja funduszu UNIVERSE NSFIZ


Czym jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?

Czasami zamiast nazwy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (NSFIZ) mozna spotkać nazwę Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny (FIZ NFS). Tego typu fundusz jest szczególnym typem funduszu inwestycyjnego, który stworzony jest do tego, żeby zarabiać pieniądze dla swoich inwestorów. Koncentruje się on głównie na inwestowaniu w wierzytelności. Wierzytelności w różnych postaciach muszą stanowić co najmniej 75% aktywów takiego funduszu. Fundusz zebrane z rynku pieniądze inwestuje w ten sposób, że kupuje za nie pakiety wierzytelności od banków, instytucji pożyczkowych, innych firm windykacyjnych, firm masowo obsługujących konsumentów (np. Zakładów energetycznych, telefonii komórkowych ect), a następnie ściąga pieniądze od dłużników robiąc to różnymi dostępnymi metodami, w tym poprzez próby windykacji polubownej, ugody, oraz windykację sądową.


Czego mogę spodziewać się po firmie windykacyjnej?

Każda firma ma inną strategię dochodzenia wierzytelności, a nawet w wielu przypadkach strategia dochodzenia wierzytelności różni się w zależności od portfela wierzytelności. Nieraz firmy windykacyjne prowadzą długie postępowania polubowne – dzwonią, piszą listy, nawet wysyłają swoich przedstawicieli terenowych do osobistego kontaktu. Czasami jednak firmy windykacyjne od razu po nabyciu wierzytelności występują do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty. Wtedy dłużnicy mogą naprawdę poczuć się zaskoczonymi. Nie znają firmy windykacyjnej, a już w pierwszym kontakcie otrzymują nakaz zapłaty wydany na jej rzecz przez sąd. Niezależnie od tego, czy postępowanie będzie prowadzone długo, z długim postępowaniem polubownym, czy też szybko, od razu przez sąd, to musisz wiedzieć, że firma windykacyjna działa we własnym interesie, kierując się przede wszystkim maksymalizacją zysków. Nigdy nie dowiesz się od konsultanta o tym, że roszczenie jest już np. przedawnione i że możesz skutecznie, w prosty sposób uchylić się od spłaty długu. Nie dowiesz się też, że dokumentacja przekazana NSFIZ-owi przez bank, była niekompletna, albo, że wierzytelność dotknięta była jakimś szczególnym błędem.
 
Jak się zachować, co robić?

Dlatego trzeba zawsze po pierwszym kontakcie z windykacją dobrze przeanalizować swoją sytuację, oraz możliwości, jakimi dysponujesz. Trzeba zweryfikować słabe punkty roszczenia, przedstawianego przez firmę windykacyjną do zwrotu. I ostatnia, bardzo ważna uwaga, nigdy nie mozna lekceważyć pisma pochodzącego od tego rodzaju firmy, zwłaszcza nie można lekceważyć przesłanego przez sąd nakazu zapłaty. Pomimo tego, ż być może nie znasz nazwy firmy, że wydaje Ci się to dziwne, że ktoś, kogo kompletnie nie znasz chce od Ciebie zapłaty pieniędzy, trzeba poważnie przeanalizować treść pisma i dociekać z czego ono może wynikać i z jakimi zobowiązaniami może się wiązać. Takie podejście nie gwarantuje sukcesu, ale jest pierwszym krokiem do jego osiągnięcia.