Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827
Wraz z wejściem w życie w dniu 29 września 2023 roku zmian w Ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, które obejmowały nowe określenie formy funduszy inwestycyjnych zajmujących się sekurytyzacją wierzytelności, w obrocie zaczęła obowiązywać nowa nazwa wszystkich podmiotów z tej branży, noszących do niedawna w rozwinięciu nazwę Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz inwestycyjny Zamknięty. Po dacie 29 września 2023 roku wszystkie te podmioty z mocy prawa zmieniły swoją nazwę w rozwinięciu odnoszącym się do formy ich działalności na Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

 

 
Zmiana nazwy funduszy pozostaje bez wpływu na dotychczas uzyskane przez nie prawa i nie narusza ciągłości funkcjonowania w obrocie gospodarczym, a także nie stanowi zmiany podmiotowej w toczących się z ich udziałem postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Nie ma też wpływu na prawa i obowiązki dłużników tych funduszy.
 
Przy okazji uporządkujemy pewne podstawowe kwestie, takie jak: ile jest w Polsce funduszy skupujących z rynbku wierzytelności (przejmujących długi od banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych, dostawców innych usług) oraz kto nimi zarządza.
 
Po pierwsze trzeba powiedzieć, że zarządzaniem funduszami zajmują się Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Na polskim rynku, zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego, funkcjonuje obecnie 64 różnych TFI. Każde ma swoją specyfikę i zarządza wybranymi rodzajami, albo wieloma różnymi rodzajami funduszy.
 
Wśród wszystkich funduszy zarządzanych przez polskie TFI, na początku grudnia 2023 roku działały następujące fundusze wierzytelności, które mogą skupować wierzytelności i być stroną postępowań sądowych, windykacyjnych i egzekucyjnych przeciwko dłużnikom uprzednio zadłużonymw bankach i różnych innych instytucjach finansowych i usługowych.
 
Podajemy aktualne nazwy funduszy, po zmianach z września 2023 roku. Należy zwrócić uwagę na fakt, że istotna część funduszy na liście poniżej jest w trakcie likwidacji, co jest odzwierciedlone w nazwie, jaką fundusze te mogą obecnie się posługiwać.

 

Tutaj możesz przeczytać o tym jakie skutki wywołuje Likwidacja funduszu UNIVERSE NSFIZ

 

Lista Funduszy Wierzytelności - według alfabetu:

 1. AGIO Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI
 2. AGIO Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI
 3. Alektum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności
 4. Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 W LIKWIDACJI
 5. Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności W LIKWIDACJI
 6. Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 W LIKWIDACJI
 7. Aneto Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 8. ASC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności
 9. AVANTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności
 10. BEST I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 11. BEST II Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 12. BEST III Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 13. BEST IV Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 14. BPS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności W LIKWIDACJI
 15. BISON Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 16. BPS 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności W LIKWIDACJI
 17. BPS 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności W LIKWIDACJI
 18. Centauris 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności W LIKWIDACJI
 19. Centauris 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności W LIKWIDACJI
 20. Centauris Windykacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności W LIKWIDACJI
 21. CF1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 22. CORPUS IURIS Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 23. CRF 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 24. Debito Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności W LIKWIDACJI
 25. easyDEBT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności W LIKWIDACJI
 26. EGB Wierzytelności 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności W LIKWIDACJI
 27. EGB Podstawowy Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności W LIKWIDACJI
 28. EOS 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 29. EQUES CREDITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności
 30. EQUES DEBITUM 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności W LIKWIDACJI
 31. EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności
 32. EQUES Pożyczek Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności
 33. Fast Finance Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 34. Fortunato Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności
 35. FORUM Wierzytelności Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 36. FORUM WIERZYTELNOŚCI+ Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 37. Getback Windykacji Platinum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności W LIKWIDACJ I
 38. GetPro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności W LIKWIDACJI
 39. Grom Windykacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności W LIKWIDACJI
 40. HOIST I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 41. HOIST II Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 42. HOIST III Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 43. Horyzont Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 44. Intrum Justitia Debt Fund 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 45. IPS-SGB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności
 46. Jupiter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności
 47. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 48. Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 49. Kredyt Inkaso III Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 50. LC ASSET II Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 51. LC Asset Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 52. Lindorff I Niestnadaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 53. Liquity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności
 54. LUMEN Profit 14 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 55. LUMEN Profit 15 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 56. LUMEN Profit 16 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 57. LUMEN Profit 18 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 58. LUMEN Profit 20 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 59. LUMEN Profit 21 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 60. LUMEN Profit 22 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 61. LUMEN Profit 23 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 62. LUMEN Profit 23 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 63. MEDICO Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 64. MONTON Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 65. Open Retail Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 66. PBS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności W LIKWIDACJI
 67. Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności
 68. Presco Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 69. PRIME Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności
 70. Prokura Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 71. PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 72. Raport Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 73. RAPORT 10 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 74. RAPORT 11 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 75. RAPORT 3 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 76. RAPORT 6 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 77. RAPORT 7 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 78. RAPORT 8 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 79. RAPORT 9 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 80. S-Collect Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 81. SECUS Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności INSECURA
 82. TAKTO Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 83. Ultimo Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 84. Universe 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności W LIKWIDACJI
 85. Universe 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności W LIKWIDACJI
 86. Universe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności W LIKWIDACJI
 87. VPF I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 88. Vindix Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
 89. VPF III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności
 90. VPF III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności
 91. Westminster One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności