Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Przeglądałem ostatnio forum pożyczkowe, ponieważ chciałem zweryfikować opinie ludzi na temat samych pożyczek i kredytów jak i opinie na temat tego, co czasami jest wynikiem zadłużania się ponad miarę, czyli windykacji. Nie byłem zaskoczony tym, co zobaczyłem. Znalazłem bowiem wiele opinii negatywnych o procesie windykacji, i o komornikach. Podobnie, przeciętna firma windykacyjna opinie ma, delikatnie mówiąc, również nie najlepsze. Ludzie różnie się wypowiadają; mówią o firmach windykacyjnych, że to oszuści, że nękają telefonami, że dzwonią o różnych porach, czasami za późno, a czasami za wcześnie, że straszą sądem, komornikiem, rosnącymi odsetkami i dodatkowymi kosztami. Na takie windykacja opinie pewnie sobie zasłużyła jako branża, bo zdarzało się, często, że opinie te nie były przesadzone i częstymi bywały przypadki, gdy osobom zatrudnionym w tej branży odbijały naprawdę strasznie dziwne pomysły, albo zwyczajnie brakowało im kultury.

Firmy windykacyjne są pragmatyczne

Generalnie jednak trzeba powiedzieć, że nie brak w tej branży pragmatyzmu. Właściwie jest to branża do szpiku pragmatyczna. Realizuje takie scenariusze windykacyjne, które mogą przynieść najwyższe zwroty z zainwestowanych w wierzytelności pieniędzy. Przy tym fundusze wierzytelności (dawniej NSFIZ y), bo o nich głównie mowa, nie przejmują się zasadniczo tym, że kupowane przez nich pakiety wierzytelności zawierają wierzytelności przedawnione, albo źle lub w ogóle nie udowodnione dokumentami źródłowymi, takimi jak umowa pożyczki czy umowa o kartę kredytową. Nie przejmują się, bo są pragmatyczni i wiedzą, że istotny jest zwrot z całego pakietu, a nie z konkretnej, pojedynczej wierzytelności. Jeśli Ty nie spłacisz im długu, to zrobi to 10 kolejnych dłużników, którym do głowy nie przyjdzie, żeby się odwoływać. Takie bowiem są właśnie statystyki zaskarżalności nakazów zapłaty wydawanych na rzecz funduszy wierzytelności. Tylko mniej niż 10% dłużników odwołuje się od otrzymanego nakazu zapłaty. Przy takiej wiedzy, dla funduszy nie musi mieć znaczenia jakość pakietu, który kupują, znaczenie ma tylko możliwy zwrot z inwestycji.


Pragmatyczny dłużnik, czyli dłużnik składa sprzeciw od nakazu zapłaty

Tak. I to jest ten pragmatyzm, o którym mówię. Dochodzenie wierzytelności to proces, w którym liczy się efekt. Dłużnicy też to powinni zrozumieć i przestać oskarżać firmy windykacyjne o jakieś niecne działania, o to, że są oszustami itd. Firmy te zwykle robią to, co do nich należy. Dłużnik zaś powinien w swoim własnym interesie w odpowiednim momencie równie pragmatycznie i precyzyjnie odpowiedzieć bez emocji i bez wahania stosownym działaniem, czyli składając sprzeciw od nakazu zapłaty lub odpowiedź na pozew. Dłużnik powinien bez emocji na swoją korzyść użyć każdego argumentu prawnego. Powinien wskazać na przedawnienie roszczenia, jeśli okres przedawnienia już minął, albo powinien zakwestionować wiarygodność przedkładanych przez wierzyciela – zwykle fundusz wierzytelności – dowodów.


VPF III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności idzie do e-sądu


Tak było w przypadku jednego z naszych klientów, wobec którego VPF III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności wystąpił w trybie elektronicznego postępowania upominawczego do e-sądu z pozwem o zapłatę kwoty ponad 7000 zł. Jako dowody wskazywał na umowę kredytową zawartą z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz na umowę cesji wierzytelności, jaką VPF zawarł z ING Bank Śląski w roku 2009, a która to przeniosła wierzytelność przysługującą przeciwko naszemu klientowi. Wydany został nakaz zapłaty, który niestety, zaczął funkcjonować w obrocie jako nakaz prawomocny, ponieważ dłużnicy mieszkali w Irlandii i przez lata nie wiedzieli co dzieje się w ich sprawach w Polsce. Po tym czasie, gdy klienci zwrócili się o pomoc, naszym celem stało się zakwestionowanie nakazu zapłaty poprzez złożenie dobrego sprzeciwu zawierającego komplet mocnych argumentów uderzających w sam nakaz zapłaty z EPU. Podnieśliśmy zarzuty związane z ubogim zakresem środków dowodowych zadeklarowanych przez Powoda. VPF III wtedy już tylko zdołał wycofać powództwo, a e sąd umorzył postępowanie. Tak skończyła się sprawa klientów, którzy od tamtej pory mogli zapomnieć o długu. Sprawdź czy Ty też możesz zapomnieć o swoim długu w funduszu VPF.


Inne fundusze wierzytelności też mają słabe punkty – wykorzystaj je.


Żeby nie marudzić i nie narzekać, możesz przejąć inicjatywę także wtedy jeśli Twoim aktualnym wierzycielem jest jakś inny fundusz operujący w Polsce. Są różne fundusze, takie, które mają polski rodowód i kapitał, np. Ultimo i Prokura z Wrocławia, albo Best z Gdyni, lub Kredyt Inkaso z Zamościa, ale są też fundusze z kapitałem i przede wszystkim z know how zagranicznych korporacji windykacyjnych, takie jak Alektum, Hoist Finanse, Eos, Horyzont czy Eques. Każdy z tych funduszy ma swoje know how i swój pomysł na prowadzenie windykacji, ale generalnie, każdy z nich popełnia te same lub podobne błędy w czasie prowadzenia procesów sądowych. Możesz je obrócić w swój sukces i w konsekwencji uwolnić się od długu. Skontaktuj się z nami, pomożemy bezpłatnie ocenić Twoją sprawę.