Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827
Corpus Iuris Niestandaryzowany Fundusz Zamknięty Wierzytelności

Jak wynika z informacji, które otrzymują nasi klienci, Corpus Iuris Niestandaryzowany Fundusz Zamknięty Wierzytelności (Corpus Iuris NFIZW), nabył od Lumen Profit 18 Niestandaryzowany Fundusz Zamknięty Wierzytelności (Lumen Profit 18 NFIZW) na mocy umowy cesji wierzytelności z dnia 31 stycznia 2024 roku pakiet wierzytelności. Odpowiemy jakie działania podejmuje obecnie cedent (nowy wierzyciel), i czego jeszcze można się spodziewać, a także jak dłużnicy powinni zareagować na cesję, oraz na skierowane do nich wezwanie do zapłaty na podawany nowy numer konta bankowego.

 

Konsolidacja Alior Bank a WIBOR.
Wierzytelności, o których mowa, które przeszły na kolejny fundusz wierzytelności, wynikają między innymi z kredytów konsolidacyjnych udzielanych w 2015 roku przez Alior Bank SA. Były to kredyty opiewające na kilkadziesiąt tysięcy złotych, czasami na ponad 100 tysięcy zł. Kredyty te konsolidowały wcześniej zawarte kredyty, w tym także inne kredyty z Alior Banku.
Oprocentowanie tych kredytów było zmienne, uzależnione od wartości stawki WIBOR, bez szczegółowego odniesienia się do mechanizmów zmienności oprocentowania, a także bez określania jak działa stopa referencyjna WIBOR. Wskazuję tylko sygnalizacyjnie na ten aspekt, ponieważ , zwłaszcza w sytuacji egzekucji ze strony funduszy wierzytelności, warto nad tą kwestią się pochylić i wyłuskać ją na korzyść dłużnika. Problem zasadności stosowania stawki WIBOR i metod jej wykorzystywania przez banki w kredytach złotowych narasta, choć cały czas, trzeba powiedzieć, nie jest wystarczająco dobrze przeanalizowany przez polskie sądy. Niemniej, trzeba mieć na uwadze, żeby w razie konieczności móc się bronić także argumentami z tego zakresu, bo może się okazać, że będzie to istotny element obrony dłużników przed roszczeniami firm windykacyjnych.

 

Działania Corpus Iuris NFIZW
Z pism, które otrzymaliśmy wynika, że wierzytelność dochodzona obecnie przez Corpus Iuris Niestandaryzowany Fundusz Zamknięty Wierzytelności, nie nadaje się do przymusowej egzekucji, ponieważ wierzyciel nie wskazuje na żaden tytuł wykonawczy (np. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub wyrok z klauzulą wykonalności). Zatem, prawdopodobnie postępowanie sądowe dopiero będzie przygotowywane przez nowego wierzyciela. Póki co dłużnik straszony jest wpisami do rejestrów dłużników, biur informacji gospodarczych, oraz opublikowaniem oferty sprzedaży długu na giełdzie wierzytelności długi.info.
Ponadto Corpus Iuris NFIZW zachęca do zgłoszenia się przez serwis superdluznik.pl , w ramach którego dłużnik może zawrzeć ugodę, zmienić swoje dane kontaktowe, spłacić dług częściowo lub w całości, zaproponować wielkość i harmonogram spłat itd.
 
Co może zrobić Corpus Iuris ?
Wygląda na to, że wierzyciel albo będzie starał się nakłonić dłużników do zawierania ugód, albo będzie musiał skierować pozew do sądu (np. do e-sądu czyli sądu elektronicznego, działającego w ramach elektronicznego postępowania upominawczego) i uzyskać nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. Wtedy dopiero wierzyciel miałby możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikom.
Niezależnie od tego jakie kroki obecnie podejmie Corpus Iuris Niestandaryzowany Fundusz Zamknięty Wierzytelności, dłużnik na tym etapie, czyli na etapie otrzymania zawiadomienia o cesji wierzytelności, oraz wezwania do zapłaty, powinien sprawę dobrze przeanalizować i ocenić szansę zrealizowania się różnych scenariuszy.

Co może teraz zrobić dłużnik?
Dłużnik może teraz doprowadzić albo do istotnego zredukowania salda zadłużenia względem funduszu, albo do uniknięcia zapłaty długu w ogóle. Dlatego nie jest polecane regulowanie takiego zadłużenia, albo zawieranie ugody zaraz po otrzymaniu wezwania i informacji o cesji wierzytelności. W pierwszej kolejności trzeba ocenić zasadność roszczenia przedstawionego przez Corpus Iuris. W ramach analizy sprawy trzeba ocenić zarówno przeprowadzone cesje wierzytelności, jak również samą pierwotną umowę kredytu z Alior Bankiem. Wskazywałem powyżej już na problem WIBORu i możliwość kwestionowania całej umowy z uwagi na nieokreślenie w jej ramach mechanizmu zmienności odsetek umownych. Warto byłoby jednak nie poprzestawać na tym jednym tylko aspekcie, ale przeanalizować umowę bankową także pod innymi kątami.
W każdej z tych sytuacji istnieje możliwość znalezienia argumentu, który może przemawiać za uniknięciem pełnej spłaty długu na rzecz nabywcy wierzytelności. Dlatego zaleca się dokładne przebadanie dokumentów oraz skorzystanie z pomocy prawników specjalizujących się w obszarze problematyki zadłużenia. Informujemy o możliwości skorzystania z naszej pomocy w tym zakresie.