Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Mamy już uzasadnienie bardzo ważnej dla dłużników i dla firm windykacyjnych uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 roku sygn. akt III CZP 29/16.

Przypomnijmy, że wspomnianą uchwałą Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię czy firma windykacyjna, która nabyła od banku wierzytelność może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia przez wszczętą i zakończoną egzekucję toczącą się z wniosku banku na podstawie wydanego bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzoego w klauzulę wykonalności?

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że odpowiedź na tak postawione pytanie musi być negatywna, tzn, że firma windykacyjna (czy ogólniej: nabywca wierzytelności) nie może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia poprzez wszczęcie egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.

Dzisiaj znamy motywację Sądu Najwyższego.

Tutaj możesz przeczytać także o tym jakie inne nowości orzecznicze wpływają na zwiększenie szans dłużników w procesach o zapłatę WIBOR - coraz więcej szans na skuteczną skargę

Otóż, zdaniem SN, możliwość prowadzenia egzekucji na podstaiwe BTE to przywilej przysługujący wyłącznie bankom. Z tego wyjątkowego przywileju nie mogą korzystać inne podmioty. Dla SN korzystaniem z tego przywileju staje się także powoływanie sie na przerwanie biegu przedawnienia spowodowanego przez wszczęcie egzekucji na podstawie BTE. Podmiotem, dla którego wszczęcie egzekucji z BTE będzie okollicznością przerywającą bieg przedawnienia może być więc bank, ale już nie nabywająca od banku wierzytelność firma windykacyjna.

Mechanizm dochodzenia wierzytelności bankowych na przestrzeni ostatnich lat ukształtował się w ten sposób, że bank po podjętej, bezskutecznej egzekucji z BTE sprzedawał wierzytelności firmie windykacyjnej. Firma ta, oczywiście nie mogła prowadzić dalej egzekucji w oparciu o BTE i dlatego występowała do sądu z powództwem, uzyskując nakaz zapłaty. Pozwany dłużnik, chcąc obronić się przed windykacją składał wtedy sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym, jeżeli były po temu warunki, podnosił zarzut przedawnienia. Powód natomiast mógł wykazać przerwanie biegu przedawnienia, jeżeli pierwotny wierzyciel (bank) występował do komornika z wnioskiem egzekucyjnym na podstaiwe wystawionego bankowego tytułu egzekucyjnego.

Dzisiaj zwalczanie zarzutu przedawnienia przez firmy windykacyjne będzie trudniejsze. W wielu przypadkach dłużnicy będą mogli skuteczniej uchronić się przed koniecznością uregulowania zadawnionych roszczeń.