Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

PRESCO była do niedawna jedną z wiodących na polskim rynku firm windykacyjnych. Dzisiaj firma ta wycofuje się z tego rynku. Wierzytelności obsługiwane przez tą firmę będzie dochofził wrocławcki KRUK SA lub związane z nim fundusze, w szczególności PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. KRUK kupił pakiety wierzytelności należące kiedyś do PRESCO i windykowane niegdyś przez tę firmę..

 

 

Czy podpisywać ugodę na 50% zadłużenia?

 

Jeśli miałeś dług w PRESCO, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym możesz otrzymać od PROKURA NSFIZ. Najpierw jednak możesz otrzymać propozycję jego spłaty od firmy KRUK SA z Wrocławia. Uważaj, podejmij rozważną decyzję. Nasi klienci przekazują nam informacje, że choć propozycje składane przez nowego dysponenta wierzytelności wydają się na pierwszy rzut oka atrakcyjne, to jednak wcale takimi nie muszą się okazać. W piśmie, które analizowaliśmy, klientowi złożono propozycję zakończenia sprawy na drodze polubownej po zapłacie przez niego na rzecz firmy windykacyjnej połowy nominalnej wartości zadłużenia. Tyle tylko, że całe zadłużenie było już dawno przedawnione. Zapłaty przedawnionego roszczenia można natomiast uniknąć, choćby skierowano przeciwko dłużnikowi pozew do sądu i choćby w konsekwencju wydany został nakaz zapłaty. W takiej sytuacji proponujemy naszym klientom dokładne zorientowanie się w realiach konkretnej sprawy. Być może zdażą się takie sytuacje, w których będzie warto porozumieć się z KRUKiem. Może tak, nie można tego wykluczyć. Zakładamy jednak, że w większości przypadków korzystniejszym będzie złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zawierającego wszystkie istotne zarzuty materialnoprawne i faktyczne, w tym zarzut przedawnienia roszczenia.

 

Tutaj możesz przeczytać o tym jak przygotować Sprzeciw od nakazu zapłaty