Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827
Masz długi w Funduszu Universe 3? Ten artykuł powinien Cię zainteresować Fundusz ulega likwidacji.

Nasi klienci zwracają uwagę, że z Universe 3 NSFIZ kontakt staje się coraz bardziej utrudniony. Dnia 1 września 2023 roku opublikowane zostało ogłoszenie o likwidacji UNIVERSE 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Universe 3 NSFIZ). Fundusz zajmował się skupowaniem z rynku wierzytelności i dochodzeniem ich we własnym imieniu. Działał zatem, podobnie jak firma windykacyjna i znany był on wielu dłużnikom, którzy mieli pierwotnie zaległości m.in. w PKO BP SA (kredyt Własny Kąt), w Allianz Bank Polska SA.., a także w wielu innych instytucjach, zwłaszcza tych, związanych w jakiś sposób z holdingiem LC Corp i bankiem Getin Bank SA oraz Getin Noble Bank SA Sam Fundusz Universe 3 NSFIZ był związany z grupą kapitałową Getin Noble Banku i Getbacku. . Jego obecna likwidacja jest pewnie pokłosiem problemów całego holdingu. Dlatego jeśli miałeś nakaz zapłaty z Universe 3 NSFIZ, koniecznie zapoznaj sie z całym artykułem i dowiedz się czy możesz z tej sytuacji skorzystać.

 

Ogłoszenie o likwidacji Universe 3 NSFIZ
Likwidację Universe 3 NSFIZ ogłosiła firma White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, będąca likwidatorem. W ogłoszeniu stwierdzono, że przeprowadzane jest ono w związku z wystąpieniem określonych w statucie Funduszu przyczyn likwidacji, w związku z którymi to przyczynami Zgromadzenie Inwestorów Funduszu podjęło w dnbiu 29 sierpnia 2023 roku uchwałę w sprawie rozwiązania Funduszu.


Czego mogą spodziewać się dotychczasowu dłużnicy Universe 3 NSFIZ?W postępowaniu likwidacyjnym Likwidator będzie próbował spieniężyć jak najszybciej znajdujące się w zasobach Funduszu pakiety wierzytelności. Należy się spodziewać, że wierzytelności te w trybie pilnym znajdą nowych właścicieli. Zatem, już niedługo zamiast Funduszu Universe 3 w sprawie Twojego długu może napisać do Ciebie jakaś nowa firma windykacyjna czy inny fundusz sekurytyzacyjny działający na polskim rynku. Póki to się jeszcze nie stanie z  Universe 3 NSFIZ kontakt może być utrudniony, ale nie ma powodu do stresów.

 

 

W związku ze zbyciem wierzytelności Universe 3 NSFIZ zależności od tego, na jakim etapie było Twoje postępowanie z funduszem Universe, różne moga być na dzisiaj konsekwencje takiego obrotu spraw. W przypadku, gdy sprawa sądowa cały czas jeszcze trwał albo gdy nakaz zapłaty Universe 3 funkcjonuje w obrocie (np. prowadzone jest postępowanie komornicze), ale możliwy jest powrót ze sprawą do sądu, albo gdy sprawa jeszcze do sądu w ogóle nie trafiła, to przeprowadzona w nadzwyczajnych okolicznościach cesja wierzytelności może dla Ciebie być tylko pozytywnym znakiem. Może bowiem okazać, się, że nowy wierzyciel będzie dysponować bardziej okrojonymi dokumentami dotyczącymi wierzytelności pierwotnej, oraz dokumentami potwierdzającymi kolejne cesje wierzytelności. Taką sytuację, będziesz mógł wykorzystać do swojej obrony. W niezbędnej analizie dokumentów, w konkretnej sprawie, możesz zwrócić się do nas o pomoc w tego rodzaju sytuacjach.