Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Nakaz zapłaty - Zarząd Zasobów Komunalnych Wrocław

Nasza klientka została pozwana przez ZZK we Wrocławiu (Zarząd Zasobu Komunalnego Wrocław) o zapłatę czynszu za rzekomo zamieszkiwane przez nią mieszkanie komunalne. Według przedstawionego przez ZZK uzasadnienia pozwu, klientka miała zaległości czynszowe za okres, w którym zdaniem ZZK zamieszkiwała w spornym lokalu. Jednakże, jak się później okazało, była to sytuacja zdecydowanie bardziej skomplikowana.

 

Nakaz zapłaty - Zarząd Zasobów Komunalnych Wrocław

 

W pierwszej kolejności został wydany nakaz zapłaty za czynsz najmu lokalu komunalnego przeciwko naszej klientce. Długo po wydaniu nakazu zapłaty sprawa trafiła do komornika i dopiero wtedy klientka miała szanse podjąć obronę swoich praw. Zwróciła się ona o pomoc do naszej kancelarii, po czym wspólnie przeprowadziliśmy szczegółową analizę sprawy i zebraliśmy niezbędne dowody potwierdzające, że w spornym okresie klientka nie zamieszkiwała w mieszkaniu zarządzanym przez ZZK Wrocław.

 

Sprzeciw od nakazu zapłaty ZZK Wrocław.

 

W imieniu klientki złożyliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty, podnosząc zarzut nieistnienia roszczenia oraz zarzut jego przedawnienia. Dodatkowo, podnieśliśmy kwestię niewłaściwego doręczenia nakazu zapłaty, który nie został przekazany pod rzeczywisty adres zamieszkiwania naszej klientki. Oprócz tego, przedstawiliśmy dokumentację potwierdzającą jej wyprowadzkę z Wrocławia i zamieszkiwanie w Płocku.

 

Zakończenie z sukcesem

 

Po wielu etapach postępowania sądowego, nasz sprzeciw został uwzględniony, a ZZK wycofał swoje powództwo. Sąd umorzył postępowanie w sprawie, uznając, że brak jest podstaw do dalszego prowadzenia sprawy przeciwko klientce. To dla naszej klientki ogromne zwycięstwo oraz potwierdzenie, że walka o swoje prawa może przynieść pożądane rezultaty.

 

Dlaczego nakaz zapłaty za mieszkanie komunalne musiał upaść?

 

Tak, nakaz zapłaty za mieszkanie komunalne musiał upaść. Warto przyjrzeć się przyczynom. ZZK we Wrocławiu, podobnie jak każdy inny profesjonalny zarząd zasobów komunalnych powinien być odpowiednio przygotowany do procesu sądowego w sprawie czynszu najmu. Konieczne jest skrupulatne zbieranie dokumentacji oraz weryfikacja informacji dotyczących mieszkańców danego lokalu. Nie można przy tym, zaakceptować, że dopiero w trakcie procesu sądowego powód będzie mógł ocenić słuszność wniesionego przez siebie pozwu i w zależności od wyników procesu podejmować decyzję o kontynuacji postępowania i wsparciu swojego żądania lub wycofaniu pozwu. Tę ocenę powód musi przeprowadzić przed wszczęciem procesu sądowego. Trzeba też podkreslic, że ZZK powinien również stosować się do przepisów prawa, w tym art. 688(1) Kodeksu cywilnego, który precyzuje, że za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

 

Co najemca lokalu komunalnego powinien zapamiętać?

 

Wnioski płynące z tej historii są jasne. W przypadku sporów dotyczących czynszu najmu, warto zawsze skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże przygotować się do obrony. Trzeba wiedzieć, bowiem, że zarządcy zasobów komunalnych popełniają błedy i niekoniecznie dokładnie przygotowują się do procesuów przeciwko najemcom lokali komunalnych. Często na chybił trafił typują przeciwko komu skierują pozew o zapłatę czynszu za najem lokalu. Mogą to być np. Osoby, które już dawno nie mieszkają w danym lokalu komunalnym, albo wręcz, które nigdy w nim nie mieszkały.
Możemy podjąć się pomocy wszystkim, którzy mają podobne problemy z ZZK Wrocław, ale także tym dłużnikom, którzy maja problemy z podobnymi podmiotami w innych miastach w Polsce. Oto lista analogicznych podmiotów w największych miastach Polski:

 

Kto gospodaruje mieszkaniami komunalnymi w Twoim mieście?
  1. Warszawa: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany, ZGN Dzielnicy Mokotów, ZGN Dzielnicy Ochota, ZGN Dzielnicy Praga Południe, ZGN Dzielnicy Praga Północ, ZGN Dzielnicy Śródmieście, ZGN Dzielnicy Targówek, ZGN Dzielnicy Wawer, ZGN Dzielnicy Włochy, ZGN Dzielnicy Wola, ZGN Dzielnicy Żoliborz
  2. Kraków: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (ZBK Kraków)
  3. Łódź: Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi (ZLM Łódź)
  4. Poznań: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu (ZKZL Poznań)
  5. Gdańsk: Gdańskie Nieruchomości (GN Gdańsk)
  6. Szczecin: Zakład Gospodarki Nieruchomościami w Szczecinie (ZGN Szczecin)
  7. Bydgoszcz: Administracja Domów Miejskich w Bydgoszczy (ADM Bydgoszcz)
  8. Lublin: Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie (ZNK Lublin)
  9. Białystok: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku (ZMK Białystok)
  10. Katowice: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (KTBS Katowice)
Jeżeli masz podobne problemy z którymkolwiek z tych zarządców, jesteśmy gotowi pomóc w obronie Twoich praw i wyjaśnieniu sytuacji. Nasze doświadczenie i profesjonalizm pozwalają skutecznie rozwiązywać tego typu sprawy na korzyść naszych klientów.