Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Nakaz zapłaty z BEST NSFIZ.

Firma Windykacyjna BEST (Gdynia), działająca poprzez swój fundusz BEST II NSFIZ (Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) dochodziła od naszej klientki kwotę 12.400 zł. W tym celu skierowała pozew do Sądu Rejonowego w Elblągu. Pozew datowany był na wrzesień 2017 roku. W pozwie wskazano, że na kwotę należności składa się kwota ponad 6700 zł należności głównej oraz ponad 5400 zł odsetek, a także ponad 200 zł dodatkowych kosztów. BEST wskazał, że podstawa dochodzonej należności jest wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu BEST II. BEST przy tym, nie okazał nawet dowodu w postaci jakiejkolwiek umowy podstawowej, z której wynikało pierwotnie roszczenie (wierzytelność) kupiona następnie przez fundusz. BEST wskazał jedynie w pozwie, że pierwotnym stosunkiem prawnym, z którego wynikało zobowiązanie, była umowa karty kredytowej z 2007 roku, bez podawania nawet informacji o banku, z jakim klientka zawarła tę umowę.

Nakaz zapłaty niedoręczony dłużnikowi.

Nakaz zapłaty został jeszcze w 2017 roku wydany przez Sąd i funkcjonował w obrocie przez kilka lat. Nie został jednak nigdy prawidłowo doręczony do naszej Klientki. Klientka, bowiem pracowała i mieszkała w w Wielkiej Brytanii. W 2023 roku Klientka zwróciła się do nas o pomoc, ponieważ komornik rozpoczął windykację z jej majątku (zajęcie konta bankowego). Złośliwszym,y sprzeciw w zeszłym roku, wykazaliśmy, że nakaz zapłaty nie uzyskał prawomocności, ponieważ nigdy nie został rzeczywiście skutecznie doręczony pozwanej klientce.

Skuteczny sprzeciw od naklazu zapłaty po latach od nakazu.

Ostatecznie Sąd Rejonowy w Elblągu przyjął nasz sprzeciw od nakazu zapłaty. Sąd przesłał nasz sprzeciw od nakazu zapłaty do firmy windykacyjnej BEST. Firma ta jednak nie podjęła nawet dalszej próby obrony swojego stanowiska procesowego wyrażonego w pozwie, tylko cofnęła w całości powództwo. Wskutek naszych działań komornik umorzył postępowanie egzekucyjne przeciwko naszej Klientce. Klientka miała zapłacić w sumie około 15.000 zł (należność z nakazu zapłaty oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego). Obecnie nie musi zapłacić nic. Może wymyślić lepszy sposób wydatkowania swoich pieniędzy.

Masz komornika? nie rezygnuj - dowiedz sie co możesz zrobić.

Jeśli masz podobną sytuację: dowiedziałeś się o starym długu, który nagle ma być po latach windykowany przez komornika na rzecz funduszu wierzytelności (Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), skontaktuj się z nami. Porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem zajmującym się obroną dłużników, potem prześlij nam swoje dokumenty lub informacje o prowadzonej egzekucji i o nakazie zapłaty (czasem wystarczą same tylko sygnatury postępowań, to jest sygnatura komornicza KM oraz sygnatura sądowa Nc lub Nc-e).

Ugoda - to może nie być najlepsze rozwiązanie.

Część osób po otrzymaniu informacji o wszczęciu windykacji starego długu  poszukuje do funduszu BEST II kontakt, ponieważ nie zdaje sobie sprawy z tego, że mozna uniknąć zapłaty długu i w ten sposób uwolnić się od ogona, który ciągnie się od dawnych czasów.  Ewentualny kontakt z funduszem BESt może doprowadzic do zawarcia ugody, która, z jednej strony, owszem, kończy zwykle niepewność i windykację komorniczą, ale z drugiej strony nie daje szansy na obronę i na ochronienie pieniędzy dłużnika. Taką szansę daje tylko analiza dokumentów i ewentualny sprzeciw od nakazu zapłaty.